Föreningen

Omställningsnätverket

Omställningsnätverket är en ideell förening som verkar för att utbilda, uppmuntra och stötta lokala omställningsinitiativ i Sverige. Vi håller kurser, sprider information och goda exempel, nätverkar och ordnar en årlig konferens. Vi har funnits sedan 2013 och är en del av det globala Transition Network. Tillsammans bygger vi alternativen!

En del av en internationell rörelse

Omställningsnätverket är en del av internationella Transition Network som samlar mer än 1000 lokala omställningsinitiativ i över 50 länder. 

styrelsen för omställningsnätverket, 2022-2023

DAVID BENNETT, HÄRNÖSAND

Ordförande

PERNILLA FOGELQVIST, JÄRNA

Ordförande

ARCI PASANEN, GÖTEBORG

Kassör

VIKTOR ZAUNDERS, RÖSTÅNGA

Styrelseledamot

Aster Asgedom, Göteborg

Styrelsemedlem

Carl Larsson, Gotland

Styrelsemedlem, 39 år. Efter många år som flyttfågel med nomadiskt mångsysslande har jag, tillsammans med min favoritmänniska/ livspartner och vår femårige sork, byggt bo och odlar rötter på norra Gotland. Vi har ställt om, och fortsätter ställa om vårt liv på många olika plan. Jag hoppas kunna bli en värdig brobyggare mellan allt det fantastiska som människan redan skapat och den värld vi nu vill ska växa fram i samklang med den naturliga världen. Är som sagt lite av en mångsysslare som uppskattar utforskande samtal, böcker, poddar och musik som tangerar mot inre omställning.

FREDRIKA TIDERMARK, STOCKHOLM

Styrelseledamot, stadsodlare, ekollonsamlare, hobbyslöjdare och filosof – i väntan på att ta sig ut från Stockholm och äntligen bli skogstokig på riktigt.

Tabata Gonzalez, Eskilstuna

Styrelsemedlem

Henrik Andersson, Uppsala

Styrelsemedlem

Mårten pella, Gnesta

Styrelseledamot, statsvetare, musiker och aktivist. Mårten har en bakgrund inom Sveriges stora miljörörelser och kom i kontakt med omställnings-rörelsen när han flyttade från Stockholm till omställningsbygden Järna 2017. Han älskar det holistiska tankesättet, lekfullheten och den inre och yttre omställningen.
Hjärtefrågor är social rättvisa, inkludering, demokrati och hur dessa principer kan levandegöras i ett omställningssammanhang.
 Mårten försörjer sig som musiker i bandet Bicycle Beat där han trummar på cyklar och skrot, och bor på en gårdsgemenskap i Sörmland.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

8 + 10 =