Det börjar inom oss

Inre omställning

Inre omställning kan sägas vara de psykologiska, känslomässiga och existentiella dimensionerna av omställningen till ett hållbart och regenerativt samhälle.

Vad är inre omställning?

Att ställa om samhället till hållbarhet handlar inte bara om förändringar i det yttre, som en omställning av våra transporter, hur vi bor eller hur vi producerar vår mat. Det handlar också om de förändringar vi behöver göra inom oss, både som individer och kollektiv, för att den yttre förändringen ska bli möjlig.

Det samhälle vi har idag är byggt på värderingar, världsbilder och en kultur som vi skapat över tid. Nu behöver vi syna dessa och se om de hjälper eller stjälper oss i vår strävan efter att skapa den värld som våra hjärtan längtar efter. Den inre omställningen påminner oss om hur vi är del av något större och helt beroende av naturen omkring oss, och bjuder in till en fördjupad relation till oss själva, varandra och naturen. Genom detta kan vi få en bättre balans mellan huvud, händer och hjärta och därmed bidra mer med hela oss i omställningen.

Följande teman ger en uppfattning om den inre omställningens bredd och rikedom.

  1. Välbefinnande och mänskliga behov
  2. Från utbrändhet till balans
  3. Stödjande kulturer
  4. Firande, uppskattning och tacksamhet
  5. Hälsosamma grupper
  6. Konflikthantering och att hitta frid i konflikten
  7. Skillnad, mångfald, makt och inkludering
  8. Att förstå förändringsprocesser Naturkontakt
  9. Att arbeta med skuggsidor och det omedvetna
  10. Olika former av andlighet

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

12 + 13 =