Det börjar inom oss

Inre omställning

Inre omställning kan sägas vara de psykologiska, känslomässiga och existentiella dimensionerna av omställningen till ett hållbart och regenerativt samhälle.

Vad är inre omställning?

Att ställa om samhället till hållbarhet handlar inte bara om förändringar i det yttre, som en omställning av våra transporter, hur vi bor eller hur vi producerar vår mat. Det handlar också om de förändringar vi behöver göra inom oss, både som individer och kollektiv, för att den yttre förändringen ska bli möjlig.

Det samhälle vi har idag är byggt på värderingar, världsbilder och en kultur som vi skapat över tid. Nu behöver vi syna dessa och se om de hjälper eller stjälper oss i vår strävan efter att skapa den värld som våra hjärtan längtar efter. Den inre omställningen påminner oss om hur vi är del av något större och helt beroende av naturen omkring oss, och bjuder in till en fördjupad relation till oss själva, varandra och naturen. Genom detta kan vi få en bättre balans mellan huvud, händer och hjärta och därmed bidra mer med hela oss i omställningen.

Följande teman ger en uppfattning om den inre omställningens bredd och rikedom.

 1. Välbefinnande och mänskliga behov
 2. Från utbrändhet till balans
 3. Stödjande kulturer
 4. Firande, uppskattning och tacksamhet
 5. Hälsosamma grupper
 6. Konflikthantering och att hitta frid i konflikten
 7. Skillnad, mångfald, makt och inkludering
 8. Att förstå förändringsprocesser
 9. Naturkontakt
 10. Att arbeta med skuggsidor och det omedvetna
 11. Olika former av andlighet

Kort sammanställning inkl. två modeller som illustrerar den inre omställningen (pdf)

Omställningsnätverket erbjuder en  tvådagars kurs om inre omställning, men den har bara getts en gång i Sverige. Däremot hålls många andra kurser och workshops om inre omställning! Du kan tex se mer i gruppen på Facebook som heter Inre omställning Sverige

 

Webbplats om inre omställning på engelska

Internationella Transition Network, som omställningsrörelsen i Sverige är en del av, har utvecklat en hemsida och plattform för inre omställning! Så välbehövligt i tider som dessa som kräver plats för hjärtat.

”The Inner Transition Circle is devoted to catalyse a cultural transformation towards embodied consciousness, compassion and collaboration, aware of the systemic interdependence of all Life on Earth.”

 

Sophy Banks om inner transition

När omställningsrörelsen växte fram i England, med start i det lilla samhället Totnes omkring år 2006, var en av grundpremisserna redan från början att omställningen är både en konkret yttre process, och en inre psykologisk, känslomässig och existentiell process.

Sophy Banks är en av de som utvecklat arbete med ”Inner transition” inom Transition Network. Här berättar hon om inre omställning (3 min). 

 

Artiklar om inre omställning

Allt fler får upp ögonen för vikten av en inre omställning för att kunna ställa om samhället. Det är såklart kul tycker vi som fört fram de här perspektiven i Sverige sen 2009 ungefär! Här är några exempel på artiklar mm:

Artikelserie i Svenska Dagbladet 2023

Tidningen Chef: ”Hållbarhet kräver inre omställning”

SR: ”IPCC: Klimatarbetet har missat den mänskliga aspekten”

 

Böcker om inre omställning

Det finns många böcker som berör olika aspekter av inre omställning. Här är några på svenska:

 • ”Aktivt hopp – att möta vår tids utmaningar utan att bli galen” av Joanna Macy och Chris Johnstone.
 • ”Sånger från jorden – 32 röster för en ny relation till planeten”. Antologi, redaktörer Elinor Askmar och Amanda Martling.
 • ”Naturens hemlighet – återfinn din plats i det stora sammanhanget” av Eva Sanner.
 • ”Naturlagen – om naturens rättigheter och människans möjligheter” av Pella Thiel och Henrik Hallgren.

 

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

7 + 4 =