OMSTÄLLNINGEN BÖRJAR INNIFRÅN

Kurs i inre omställning

Att ställa om samhället till hållbarhet handlar inte bara om förändringar i det yttre kring energi, mat, boende, transporter osv. Det handlar lika mycket om vår relation med naturen, med varandra och med oss själva. Det som vi brukar kalla Inre omställning.

I den här kursen arbetar vi med att utforska grundläggande drivkrafter och antaganden, både på en kollektiv kulturell nivå och på en individuell personlig. Vi hämtar inspiration från ekofilosofi, ekopsykologi, traditionell visdom och västerländsk psykologi.Du kommer att upptäcka att Inre omställning är både spännande, roligt och angeläget! Kursen är framtagen av Sophy Banks i Transition Network med ges av svenska kursledare. Kursen varvar teori med tillfällen till eget inre utforskande genom övningar och samtal. Några frågor som berörs i kursen är:

De flesta är medvetna om att vi lever ohållbart, hur kommer det sig att vi fortsätter?

Vilka skiften i människo- och natursyn kan stödja omställningen till ett hållbart samhälle?

Hur ser en mer livsfrämjande, hälsosam och hållbar kultur ut, hur kan vi stärka den och börja leva den här och nu? 

Vilka metoder och verktyg finns det för att återanknyta oss själva till kärleken för allt levande som finns bakom uppgivenhet, förnekelse, sorg, smärta och framtidsångest?

Hur förebygger vi utmattning hos omställare?

Hur kan vi arbeta praktiskt med inre omställning i våra lokala omställningsinitiativ?