Ta ett steg in i omställningen

Våra kurser

Vi erbjuder olika kurser och har också samarbeten med folkhögskolor.

 

Det är inte lätt att alltid veta hur man tar sitt nästa steg i att ställa om. Därför är vi på Omställningsnätverket övertygade om vikten av att erbjuda kurser till alla som är redo för att ta sin omställning vidare. Utbildningarna ser lite olika ut, vissa kortare kurser är med våra utbildare, andra är längre och värdefulla samarbeten med olika folkhögskolor.

 

grundkursen

Grundkursen riktar sig till alla som är eller vill bli aktiva inom omställning. Det är en tvådagarskurs som ger verktyg för att starta din individuella eller er grupps kollektiva omställningsresa. Den här kursen är väldigt populär och har varit startskottet för många lokala omställingsgrupper. 

kurs i inre omställning

Inre omställning är en kurs till dig som funderar kring hur den inre dimensionen av omställning. Att ställa om samhället till hållbarhet handlar inte bara om förändringar i det yttre kring energi, mat, boende, transporter osv. Det handlar lika mycket om vår relation med naturen, med varandra och med oss själva. Det som vi brukar kalla Inre omställning.  

Holma folkhögskola

Holma folkhögskolas kurser har alla ett omställningsperspektiv som syftar till att stärka deltagarna i att ställa om. Omställningsnätverket är en stolt medlemsorganisation och sitter i styrelsen för Holmas folkhögskola.

Ett år i omställning

Ett år i Omställning (One Year in Transition, 1YT) är en kurs som ordnas via Eskilstuna folkhögskola och tar sig an omställningsfrågor och helhetstänkande, där fokus ligger i skapandet av lokala lösningar på globala problem. Kursen går på halvfart, distans med 4 veckoträffar och är studiemedelsberättigad.  

Hållbara gemenskaper

Hållbara gemenskaper är en kurs via Stensunds folkhögskola som utforskar hur vi som individer, gemenskaper och samhällen kan stå rustade inför samtidens utmaningar och bidra med positiva lösningar. Kursen går på halvfart, distans och är studiemedelsberättigad.  

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

11 + 8 =