Bortom möjlighets-horisonten

Workshopen som utforskar
och stöttar lokal omställning 

Längtar du efter samtal med olika aktörer i din region, kommun eller by om hur en lokal omställning mot ett fossilfritt samhälle skulle kunna se ut och gå till? Här hittar du ett dialogverktyg som kan få omställningen att kännas möjlig och som skapar ett lokalt sammanhang där engagemang kan omsättas i handling, tillsammans med andra.

Skapa dialog om lokal omställning hos dig

Elina Eriksson är lektor i människa-datorinteraktion vid KTH, och projektledare för forskningsprojektet Bortom möjlighetshorisonten. I den här videon som är en inspelning från en digital presentation berättar hon om projektet. Från våren 2023, klippet är 10 min långt.

Elina Eriksson är lektor i människa-datorinteraktion vid KTH, och projektledare för forskningsprojektet Bortom möjlighetshorisonten. I den här videon som är en inspelning från en digital presentation berättar hon om projektet. Från våren 2023, klippet är 10 min långt. 

Löpsedlar från ett ”alternativt nu” som används i workshopen.

Vem är Bortom möjlighetshorisonten till för och vad behövs av mig?

Workshopen har tagits fram som ett stöd för dig som vill ta initiativ till samtal om lokal omställning med andra som är intresserade av hållbarhetsfrågor där du bor, med syfte att engagera och inspirera i arbetet mot ett fossilfritt samhälle.

Du behöver inte vara expert eller jobba med frågorna professionellt – det räcker med att du vill vara värd för samtalet. Materialet finns i både digitalt och fysiskt format, så att du kan välja om du vill anordna workshopen på plats eller på distans.

 

Det här behöver du

  • 1-2 timmar till att sätta dig in i workshopmaterialet och skicka ut inbjudan.
  • 4-5 timmar till själva workshopen, inklusive igångsättande förberedelser.
  • En extra person som kan hjälpa till under workshopen (tidsåtgång ca 4 timmar).
  • En dator med kamera, mikrofon och internetuppkoppling. 
  • Ett par timmar till att anordna ett uppföljande möte efter workshopen
  • Om du håller en fysisk workshop: en passande lokal för 10-20 personer i ca 4 timmar.

 

Vill du ha stöd av en facilitator? 

Vill du ordna en workshop och ha med en facilitator som gått en utbildning för att hålla i workshopen? I så fall kan du fråga någon av personerna på denna lista! Du kan också själv facilitera workshopen genom att ta del av instruktioner, talmanus mm här nedan.

Ladda ner workshopmaterialet

Material

Klicka på länkarna för att öppna och kopiera eller ladda ner workshopmaterialet. Materialet finns även på engelska, här.

Guide – börja här!

Inbjudan

Flyer

Mejlutskick inför workshop

Körschema

Digital workshop – mall Miro-tavla, kopiera

Digital workshop – talmanus

Fysisk workshop – material att skriva ut i A4, enkelsidigt

Fysisk workshop – material att skriva ut i A3, enkelsidigt

Fysisk workshop – talmanus

 

Rättigheter

Vi vill att workshopmaterialet Bortom möjlighetshorisonten sprids och används som mycket som möjligt! Därför är allt material licensierat under Creative Commons erkännande – DelaLika2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5 SE) av KTH. Det innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nytt, så länge du anger ”KTH och Omställningsnätverket” som upphovsman. Om du skapar nytt material baserat på Bortom möjlighetshorisonten ska det spridas med samma licens.

Frågor?

Har du frågor om Bortom möjlighetshorisonten? Mejla info@omstallning.net.

Andra som tänker bortom möjlighetshorisonten

Vi vill tipsa om några andra spännande framtidsspanare.

Twenty Seventy Two – vetenskapsinspirerade ljuddramer
Twentyseventytwo är en serie ljuddramer utvecklade av Spotify i samarbete med Planethon, skrivna av framstående svenska författare och filmregissörer. I berättelserna får vi uppleva hur det är att leva i olika möjliga framtider 50 år framåt. https://www.planethon.io/case-detail-spotify

Climaginaries – plattform för post-fossila visioner
Climaginaries är en plattform utvecklad av universiteten i Lund, Warwick, Utrecht och Durham för att utforska innovativa och kreativa sätt att föreställa sig och uppleva post-fossila världar och sätt att ta sig dit.
https://www.climaginaries.org/