Bortom möjlighets-horisonten

Workshopen som utforskar
och stöttar lokal omställning 

Längtar du efter samtal med olika aktörer i din region, kommun eller by om hur en lokal omställning mot ett fossilfritt samhälle skulle kunna se ut och gå till? Här hittar du ett dialogverktyg som kan få omställningen att kännas möjlig och som skapar ett lokalt sammanhang där engagemang kan omsättas i handling, tillsammans med andra.

Skapa dialog om lokal omställning hos dig

Vi vet att en omfattande energi- och samhällsomställning är nödvändig för att skapa regenerativa lokalsamhällen och bromsa  klimatkrisen. Men många upplever att avståndet mellan “vad som behöver göras” och “vad vi kan göra” är stort och svårt att överbrygga, inte minst på kommunal och regional nivå. För att minska detta avstånd har Omställningsnätverket tillsammans med KTH utvecklat Bortom möjlighetshorisonten; en workshop för lokala och regionala politiker, tjänstemän, entreprenörer och representanter från näringsliv och civilsamhälle, där deltagarna tillsammans genomför ett tankeexperiment.

Vem är Bortom möjlighetshorisonten till för och vad behövs av mig?

Workshopen har tagits fram som ett stöd för dig som vill ta initiativ till samtal om lokal omställning med andra som är intresserade av hållbarhetsfrågor där du bor, med syfte att engagera och inspirera i arbetet mot ett fossilfritt samhälle.

Du behöver inte vara expert eller jobba med frågorna professionellt – det räcker med att du vill vara värd för samtalet. Materialet finns i både digitalt och fysiskt format, så att du kan välja om du vill anordna workshopen på plats eller på distans.

 

Det här behöver du

  • 1-2 timmar till att sätta dig in i workshopmaterialet och skicka ut inbjudan.
  • 4-5 timmar till själva workshopen, inklusive igångsättande förberedelser.
  • En extra person som kan hjälpa till under workshopen (tidsåtgång ca 4 timmar).
  • En dator med kamera, mikrofon och internetuppkoppling. 
  • Ett par timmar till att anordna ett uppföljande möte efter workshopen
  • Om du håller en fysisk workshop: en passande lokal för 5-15 personer i ca 4 timmar.

Gå en utbildning om workshopen

Om du vill ha stöd för att sätta dig in i materialet och ett tillfälle att reflektera över en fossilfri framtid med andra omställare, kom till vår kostnadsfria facilitatorsutbildning på KTH i Stockholm, den 4 februari 2023 kl 9-16!

Ladda ner workshopmaterialet

Material

Klicka på länkarna för att öppna och kopiera eller ladda ner workshopmaterialet.

Guide – börja här!

Inbjudan

Mejlutskick inför workshop

Körschema

Digital workshop – mall Miro-tavla, kopiera

Digital workshop – talmanus

Fysisk workshop – material att skriva ut i A4, enkelsidigt

Fysisk workshop – material att skriva ut i A3, enkelsidigt

Fysisk workshop – talmanus

 

Rättigheter

Vi vill att workshopmaterialet Bortom möjlighetshorisonten sprids och används som mycket som möjligt. Därför är allt material licensierat under Creative Commons erkännande – DelaLika2.5 Sverige (CC BY-SA 2.5 SE) av KTH. Det innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nytt, så länge du anger ”KTH” som upphovsman. Om du skapar nytt material baserat på Bortom möjlighetshorisonten ska det spridas med samma licens.

Frågor?

Har du frågor om Bortom möjlighetshorisonten? Mejla info@omstallning.net.