Gemenskapernas roll i omställningen

Hållbara gemenskaper

Hur kan vi gemensamt bidra med lösningar på vår tids globala utmaningar och vara drivande i omställningen till ett hållbart samhälle?

 
 
 

Kurstid: 8 okt 2020 till 6 juni 2021.

Studietakt: Distanskurs 50%.
Studieform: Fem tillfällen varav fyra på Stensunds Folkhögskola, torsdag em – söndag em. Femte tillfället är en studieresa. Mellan träffarna onlinemöten och projekthandledning.
Antal studieplatser: 20 st
Lärare: Sofi Håkansson, Pernilla Fogelqvist och gästlärare.
Kostnad: Kursen är avgiftsfri och CSN-berättigad (50%). Kost och logi ca 5000 kr om du väljer att bo på skolan under träffarna. Därutöver kostnad för litteratur och studieresa.

Ansök här! – Senast 1 september 2020

 
 
 

 

Kursen Hållbara gemenskaper är för dig som::

  • funderar på vår tids ödesfrågor och hur vi kan bidra med lösningar tillsammans.
  • vill utforska gemenskaper och deras roll i förändringsarbetet.
  • vill upptäcka hur kontakt inåt och med Jorden hänger ihop med förändringsarbete i det yttre.
  • vill lära dig kraftfulla metoder för kommunikation, process och samskapande i grupper.
  • är yrkesverksam inom hållbarhetsfältet, aktiv i någon typ av gemenskap eller nyfiket engagerad i samtidsfrågor.

Kursinnehåll
I denna kurs utforskar vi hur vi som individer, gemenskaper och samhällen kan stå rustade inför
samtidens utmaningar och bidra med positiva lösningar. Vi studerar och besöker olika former av
gemenskaper (inom boende, arbete, ekonomi, odling, kultur m.m.) och ser hur dessa kan fungera som aktiva förändringsagenter i vår samtid. Vi närmar oss begreppet social permakultur, dess principer och designverktyg. Metoder för kommunikation, samskapande och hur vi kan bygga inkluderande, effektiva strukturer i grupper kommer in under hela kursen (Non-Violent Communication, Sociocracy, Art of Hosting m.fl.). Vi ger utrymme för naturnärvaro och inre omställning, psykologiska och andliga aspekter av att leva i omställningens tid. Parallellt med kursens gemensamma delar driver deltagarna ett eget projekt som involverar en grupp. För mer information om Delkursernas innehåll och tider här!

Genom kursen kommer du få tillgång till ett brett nätverk av människor, platser och gemenskaper som
kan stödja dig och din grupp i ert förändringsarbete under och efter kursen.

Kursens bakgrund
Som mänsklighet och samhälle står vi inför ett paradigmskifte. Det gamla paradigmet, präglat av
individualism, konkurrens och strävan efter materiell rikedom, börjar ifrågasättas av allt fler. En
separation har uppstått mellan människor och mellan människa och natur, där vi inte ser oss som del av en helhet, vilket har
möjliggjort den förstörelse av vår egen livsmiljö som vi upplever idag. Parallellt ser vi en annan
berättelse växa fram om hur vi kan forma våra liv på Jorden. En berättelse om att vara i kontakt, med
oss själva och våra sanna behov, känna samhörighet med varandra och naturen och att vilja värna om
vår planet.

Lärarna
Sofi Håkansson är lärare, projektledare och entreprenör inom kultur och miljö och har bred
erfarenhet av att starta och driva initiativ och nätverk. Hon är engagerad i Omställningsnätverket sedan 10 år, bl.a. som projektledare för hållbarhetsfestivalen Smaka
framtiden i Södertälje kommun, samt i den svenska ekobyrörelsen, där hon leder framväxten av
boendegemenskapen Nackunga community i Hölö.

Pernilla Fogelqvist är waldorfläraren som är mer känd som den nyfikna doern och nätverkaren
som ständigt tar nya initiativ. Från de stora Ungdomsmötena i Järna på 90-talet till den
internationella entreprenörsutbildningen, YIP, som startade 2008. Därutöver är hon ordförande
i Omställning Järna, driver gårdsbutik på Skillebyholm och är aktiv som nämndeman i tingsrätten i Södertälje.

Ansökan och urval
Med ansökan skickar du ett personligt brev där du berättar om dig själv, din bakgrund och varför du vill gå kursen.
Ansök här!

Urvalet sker på följande grunder:
Skolan bedömer om sökande har förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningens innehåll och kursens mål.
Vi strävar efter en mångfald av kursdeltagare vad gäller ålder, kön, etnicitet, geografisk härkomst, landsbygds- och stadsboende, samt yrkeserfarenhet inom området eller ej.
Kursen prioriterar deltagare som visar ett starkt engagemang för ämnet, en vilja att växa som människa och att ta sina lärdomar vidare ut i handling i samhället.

Frågor om kursen
Kontakta Sofi Håkansson:
sofi.hakansson@stensund.se, 0733-907596.

Frågor om skolan, boende, mat
Pernilla Fogelqvist: pernilla.fogelqvist@stensund.se, eller skolan: stensund@stensund.se, 0156-532 00.

Kursen Hållbara gemenskaper är ett samarbete mellan Stensunds folkhögskola, Omställningsnätverket i Sverige och GEN Europe.