Omställningsnätverket

Våra principer

Våra principer vägleder och förtydligar ett komplext arbete – de utgör grunden i omställningsarbetet

Varför hålla sig med principer?

Omställning är ett omfattande, genomgripande och ibland förvirrande arbete, så det kan vara värdefullt att ha något att hålla sig i. Principerna har betydelse för hur vi formulerar problem och lösningar. De är inte huggna i sten och människor använder och utvecklar dem på olika sätt. Omställningens principer liknar permakulturens principer och påminner om egenskaper för resilienta system – ramverk som varit viktiga för att utveckla omställningsrörelsen.

Vi respekterar resurs-begränsningar och bygger resiliens

I allt vi gör utgår vi ifrån behovet av att snabbt minska våra koldioxidutsläpp och vårt beroende av fossila bränslen samt att använda värdefulla resurser på ett klokt sätt.

Vi främjar inkludering och social rättvisa

Med stor sannolikhet är det samhällets mest missgynnade och maktlösa människor som drabbas hårdast av stigande bränsle- och matpriser, resursbrist och extremväder. Vi vill förbättra möjligheterna för alla samhällsgrupper att leva goda liv, vara friska och försörja sig på hållbara sätt.

Vi arbetar med närhetsprincipen och självorganisering

Målet med omställningsmodellen är inte att centralisera eller kontrollera beslutsfattandet, utan att beslut ska fattas på den lämpligaste, mest praktiska och mest handlingskraftiga nivån.

Vi främjar balans

När vi möter brådskande, globala utmaningar kan individer och grupper känna sig stressade, slutna eller jagade snarare än öppna, sammankopplade och kreativa. Vi skapar utrymme för reflektion, firande och vila, för att balansera de perioder när vi har fullt upp med att få saker gjorda. Vi utforskar olika sätt att jobba med våra huvuden, händer och hjärtan, som hjälper oss att utveckla relationer som bygger på samarbete och tillit.

Vi främjar positiva visioner och kreativitet

Vi fokuserar inte på att vara emot saker, utan på att utveckla och främja positiva möjligheter. Vi tror på att använda kreativitet för att engagera och involvera människor och att uppmuntra dem att föreställa sig den framtid de vill leva i. I det här visionsarbetet är det centralt att utveckla nya berättelser, ha roligt och fira framgångar

Vi samarbetar och söker synergier

Omställning går ut på att arbeta tillsammans i lokalsamhället och att släppa loss vår kollektiva genialitet för att kunna ha en större påverkan tillsammans än vi kan ha som individer. Vi söker möjligheter att bygga kreativa och kraftfulla partnerskap inom och bortom omställningsrörelsen och att bygga en kollaborativ kultur, hitta länkar mellan olika projekt, skapa öppna beslutsprocesser och utforma evenemang och aktiviteter som hjälper människor att skapa band.

Vi är en del av ett experimenterande, lärande nätverk

Omställning är ett globalt socialt experiment i realtid i verkliga livet. Att vara en del av ett nätverk gör att vi kan skapa förändring snabbare och mer effektivt genom att bygga på varandras erfarenheter och insikter. Vi vill erkänna och lära oss av misslyckanden såväl som av framgångar – om vi ska kunna vara djärva och hitta nya sätt att leva och arbeta, kommer det inte alltid att bli rätt på första försöket. Vi är öppna med våra processer, söker aktivt upp feedback och tar det till oss på ett positivt sätt.

Vi delar fritt med oss av idéer och makt

Omställning är en gräsrotsrörelse där idéer kan anammas på ett snabbt, brett och effektivt sätt eftersom varje lokalsamhälle äger sin egen process. Omställning ser olika ut på olika platser och den mångfalden vill vi uppmuntra.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

2 + 13 =