Vad är omställning?

Mer fest än protest

Omställningsrörelsen består av människor som tar gemensamma initiativ för att ställa om till en regenerativ och välmående kultur.

 

Lokala svar på komplexa utmaningar

Hur kan vi hejda klimatförändringanra och minska resurskonsumtionen och samtidigt ta bättre hand om oss själva och varandra? Vilken framtid kan vi redan nu börja skapa tillsammans där vi bor?

Vi ställer om till ett samhälle som respekterar planetens gränser. Vi börjar lokalt, vi ger varandra stöd, uppmuntran och inspiration. Vi testar nya sätt att göra saker bortom den fossila ekonomin. Omställningsrörelsen finns i över 50 länder världen över. I Sverige finns Omställningsnätverket. Vi är en del av den internationella rörelsen Transition Network.

 

Varför omställning?

Klimatförändringar, artutrotning, ökande klyftor… vi befinner oss i ett antal kriser, ekologiska och sociala, som innebär att vi behöver ställa om.  Dagens samhälle bygger på ständig tillförsel av stora mängder energi från idag framförallt fossila källor. Det gör oss sårbara för förändringar.

Vi kommer antagligen att uppleva mer förändring under de närmaste tjugo åren än människor någonsin tidigare gjort under motsvarande tidsperiod. Det är inte möjligt att välja förändring eller inte, utan det är upp till oss att forma den.

Omställningsrörelsen gör analysen att det är tillgången på fossil energi som gjort det möjligt att skapa samhället som det ser ut idag – det kan inte upprätthållas utan denna energikälla. Det handlar därför om att bygga helt nya förutsättningar för mänsklig närvaro. Vi börjar lokalt där vi bor.

Omställning innebär också en analys av omvärlden: hur lever vi idag och vilka konsekvenser har det haft och kommer det att ha? Är det önskvärt att fortsätta så här? Kan det fortsätta? Vad skulle hända om något av de olika komplicerade och sköra lösningar som t ex försörja oss med mat skulle sluta fungera? Hur kan vi förbereda oss själva och varandra för eventuella kriser?

Rörelsen handlar om att lokalsamhällena själva möter de gemensamma globala utmaningarna vi alla står inför – genom att börja lokalt.

 

Omställning – till vad?

Vi behöver nya visioner. Både som individer och för samhällsutvecklingen i stort. Vi tror på att stärka relationerna i lokalsamhället, mellan människor och mellan människor och naturen.

I praktiken vill omställningsgrupper återta ekonomibegreppet, uppmuntra entreprenörskap,  vidareutveckla gemensam kunskap, samt skapa långsiktiga nätverk för sammanhang och samverkan för det samhälle vi vill ha. Vi tror mer på att bygga upp något nytt som vi vill ha, än att protestera mot sådant vi inte vill ha.

Medvetenhet om de globala kriserna kan lätt bli förlamande, om man inte ser några utvägar eller möjligheter att själv vara med och påverka. Omställare stöttar varandra, utbyter erfarenheter och testar nya sätt att göra saker. Hur ser ditt samhälle ut utan att använda fossila bränslen? I ljuset av de förändringar som väntar finns det enormt mycket som behöver göras. Omställningsrörelsen uppmuntrar en samarbets- och omsorgskultur. Medvetenheten om vår belägenhet blir lättare att bära när vi gör något praktiskt för att hantera den tillsammans. Så mycket behöver förändras att alla kan hitta sin roll; potatisland ska grävas, alternativa ekonomiska system skapas, pressmeddelanden ska skrivas, gamla metoder för förvaring och lagring av mat behöver utforskas…

Vi jobbar bland annat för

  • Hållbara regenerativa matsystem
  • Decentraliserade, demokratiserade och folkägda energisystem
  • Socialt och idéburet byggande
  • Kollaborativ, cirkulär och lokaliserad ekonomi
  • Hyggesfritt och naturnära skogsbruk
  • Levande lokalsamhällen och social mångfald
  • Medskapande metoder och gemensamhetslösningar
  • Inre omställning och förändringsledarskap

Det är när vi sätter i gång med allt detta som vi upptäcker hur mycket som går att göra och hur meningsfullt och kul det kan vara att arbeta mot ett gemensamt mål!

Hur ser visionen ut? Det är olika för olika människor. Men vi tror att framtiden är mycket mer lokalt förankrad än dagens samhälle.

]

omställningsnätverket

Sedan 2013 finns den nationella föreningen Omställningsnätverket för att stötta lokala omställningsinitiativ.

]

omställningsrörelsens principer

Lär dig mer om de sju principerna för omställning som vägleder vårt arbete. 

]

Vad är inre omställning?

En grundläggande tanke inom omställningsrörelsen är att yttre och inre omställning går hand i hand. 

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

4 + 6 =