Omställning är folkbildning

Holma folkhögskola

Omställningsnätverket är en del av Holma Folkhögskola, i Skåne. Skolan drivs av en förening där övriga medlemmar är Biodynamiska föreningen, Framtiden i Våra Händer, Permakultur Sverige, Sambruket i Sösdalabygden, Skånes Kärngårdsförening, Förbundet organisk-biologisk odling och Skogsträdgårdens Vänner.

Holma folkhögskolas kurser har alla fokus på att stärka individer och grupper att ställa om till en livsstil som respekterar jordens gränser.

Flera gånger under året har vi Holmas personal som berättar om deras arbete på våra kanaler, till exempel på Instagram. Då får vi ta del av livet på en folkhögskola vars syfte är att undervisa och inspirera till ekologisk resiliens.

Läs mer om deras kurser på deras hemsida!

En film om omställning som Holma har gjort tillsammans med andra aktörer