BLOGG

Artiklar

Turné startade samtal i Jämtland

Av Peo Eriksson

Första stoppet på den länsomfattande turnén med Omställningsträffar skulle hållas på en liten röd bygdegård ute på landsbygden i östra Jämtland. Jag hade glömt laserkanonen men tänkte att min 19-tums datorskärm nog skulle räcka till för att visa powerpoint-bilder för de som skulle komma.
I Östersund, där länets halva befolkning bor, hade vi haft Omställningsträffar varannan vecka under nästan två år och det kom tre till tolv personer per gång. Mina förväntningar på antal deltagare i den lilla röda bygdegården var snålt ställt. Någon minut efter utsatt tid satt det 18 hugade bybor tätt sammanpackade runt min 19-tums datorskärm.

Jag berättade om västvärldens ohållbara leverne och om vad som kommer hända när oljetoppen passerats, att allt tyder på att vi kommer få anpassa oss till en energisnål framtid. Samtalet kom igång under fikastunden. När jag gick runt till de olika borden och förhörde mig om vad de talade om framkom det att några startat studiecirkel i växthusodling, några var intresserade av solceller, byns kvarvarande mjölkbonde diskuterade hur det skulle bli med djurhållningen när han pensionerade sig, inflyttad holländare försökte bli så självförsörjande som det gick.
När träffen närmade sig sitt slut kom vi fram till att byn redan var hyfsat resilient som den var men att det väckts nya tankar under kvällen.

Turnén gick vidare och inte på något annat ställe kom det 18 personer, men det kom mellan fem och nio personer per stopp. De som kom var intresserade och nyfikna, ofta väl bekanta med hållbarhetsproblematiken och hade egna idéer om vad de skulle vilja göra. Den anordnade Omställningsträffen gav dem chansen att hitta andra likasinnade. En anledning att starta samtalet om hållbarhet.

Och jag har hört av deltagarna att det kommer startas filmprojekt, bildas omställningsgrupp, skapas ett lokalskafferi och påbörjas studiecirklar på de orter vi besökte. ”De som kommer till mötet är alltid de rätta”.

Fotnot: Omställningsträffarna var ett samarrangemang mellan Omställning Jämtland/Härjedalen, ABF och Energirådgivarna. Krönikan publicerades även i Landets Fria Tidning 12 augusti 2015

Hitta Omställning Jämtland/Härjedalen på Facebook!

13 augusti, 2015

Fler liknande artiklar…

Matvärn och motvärn

Matvärn och motvärn

Text av Thorsten Laxvik, tidigare publicerat på vårt Instagramkonto. När pandemin slog till var vi en grupp runt...

Önskningar och nyårsdrömmar

Önskningar och nyårsdrömmar

Krönika av: Fredrika Tidermark Vintern är en tid för drömmar. Att önska och fantisera om framtiden. Det hänger ihop...

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

10 + 2 =