BLOGG

Artiklar

Konsten att värda – Art of Hosting

Text av; Mikael Nykäsenoja, deltagare i kursen Ett år i Omställning

Klimatet och vår framtid engagerar. Man kan höra det på bussen, i fikarummet och i TV-rutan; att
det är bråttom och att vi måste snabbt hitta nya lösningar. Var enskild röst är värdefull men tänk om
vi kunde förena alla dessa röster och samla all intelligens och kunskap som ryms däri, vad kunde då
uträttas..?

Den tanken finns med i bygget av Art of Hosting, en kurs i medskapande ledarskap, som
genomfördes på Kulturhuset i Järna, sista helgen i november.
I inbjudan till kursen följde en fråga; Hur kan vi gemensamt använda våra styrkor, gåvor och
talanger i stärkandet av hållbara lokalsamhällen? Under tre dagar skulle vi tillsammans, femtio
deltagare, försöka finna så många svar som möjligt på denna fråga.

Art of Hosting kan liknas vid ett stort paraply under vilket det ryms flera olika moment.
WorkCafé är en metod för att åstadkomma ett insamlande av kunskaper och idéer. Vi grupperar oss i
små intima bordssamtal kring frågan om lokalsamhällets hållbarhet. Insikter formuleras och
antecknas på en provisorisk bordsduk gjord i papper. Samtalen bryts periodvis och vi byter bord.
Insikter och idéer cirkulerar mellan borden, fördjupas och växer i styrka. När övningen avslutats har
vi nog hundra stycken post-it lappar med förslag om hur vi stärker lokalsamhället-
Open Space är en metod som används i syfte att fördjupa en fråga och vaska fram ny kunskap.
Övningen styr vi själva inom gruppen. Vi börjar med att ge förslag på kraftfulla frågor; frågor som
engagerar och inte låter sig enkelt besvaras.

Finsk schlager och Hur gör vi Omställning sexigt var några av teman under AoH18

”Hur gör vi omställning sexigt?” var exempel på en fråga som skrevs ned på en lapp och sattes upp i ett
salsschema. Värd för frågan blir den som föreslog och när schemat är fyllt får vi bestämma oss för
vart vi vill gå.
Tankar, visioner och ideer som fötts under den halvtimme som vi ägnat frågorna skördas sedan i den
stora gruppen.
-Det var viktigt att både få lära om, och att själv delta i att leda processerna, menar Sara Thorsaeus,
en av deltagarna. Jag tror väldigt mycket på konceptet ”Learning by doing”och genom att få
använda en ny metod praktiskt så lär man sig extra fort. Det blir också tydligt vad som behövs för
att metoden ska fungera bra.

Open Space uppmuntrar deltagarnas initiativkraft och vilja att skapa det goda samtalet. Om jag
känner mig oinspirerad i stunden kan jag istället välja att vara en ”fjäril” gå undan för egen
reflektion, ta en promenad eller spela pingis. En ”humla” är den som väljer att gå emellan salarna,
samla intryck från olika håll och därmed korsbefrukta samtalen.

 

Mycket skrivs upp under en AoH träning, här har det skrivna skördats.

Karin Bishop-Lindholm som också gick kursen uppskattar metoderna.

-I en värld där vi värdesätter kompetens i en hierarkisk modell med experter och individuell
lönesättning och där vi även på andra sätt försöker förstärka”kompetensklyftor” är forum som detta
en fristad för kreativ korsbefruktning och kompetensöverföring, helt frikopplad från statusmarkörer.
Det känns som att jag är rik som får möta andras tankar på de mest oplanerade och oförväntade sätt
Art of Hosting är inte en kurs från vilken du åker hem med ett diplom i handen. Du har istället
rustat dig med färdigheter i att arbeta och leda medskapande. Det goda samtalet, med aktivt
lyssnande, är en färdighet vi tränar på många olika sätt. AoH predikar skillnaden mellan diskussion
och dialog, uppmanar oss att bryta vanan av att tänka ensamma och av vår vilja att vinna debatten.
Värdskap i olika former är hörnstenar i AoH.
-Att själv kunna välja om man ville be hosted – host others – eller vara medskapare (co-create) i de
olika metoderna gav en spännande dynamik och en stor bredd i metoder, olika sätt att leda och att
medskapa, fortsätter Sara Thorsaeus

Vad behövs just nu för att skapa engagemang för en hållbar framtid?

Karin Bishop-Lindholm lyfter fram det egna värdskapet:
-Jag tycker det var skönt att det tydliggjordes hur viktigt det är med att vara värd för sig själv, att
kunna var en god mottagare av andras värdskap. Själv har jag nog blivit bättre på att
uppmärksamma mina egna behov i mötet med olika grupper, att kunna skapa förutsättningar för en
kontaktyta – skapa fertila kantzoner, ett uttryck lånat från permakulturen. Om jag tar hand om
värdskapet över mig själv blir jag också mer beredd att delta och att engagera andra i att delta.
Lördagen hade ett långt program och avslutades först kl. 21.00. Men jag tror att alla är eniga med
mig om att nittio minuter storytelling, i små grupper med tända ljus, kan vara en högst angenäm
upplevelse, värdig en lördagskväll

 

Karin får sammanfatta helgen:
-Jag kände det som att vi var en stor samling intressanta bakterier som gjorde en massa smarta saker
som att skapa nytt liv och rädda världen från utplåning. Det var otroligt häftigt. Jag vill fortsätta att
vara en del av den livaktiga bakteriehärden.

30 december, 2018

Fler liknande artiklar…

Bonden, maten och freden

Bonden, maten och freden

”Samler du 1.000 gjenomsnittlige nordmen i en hall, så er det pr. I dag bara sju av dem som kan kunsten å producere mat. De 993 andre er avhengige av att disse sju orker å gjöre det. Den som snakker stygt om böndene bör derfor ikke prate med mat i munnen.”

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

I år är temat för Musikhjälpen “Ingen ska behöva dö av hunger”, ett tema som klingar väl an i Omställningsnätverkets hjärtefrågor. I många år, framförallt sedan Potatisuppropets födelse 2020, har vi jobbat med att folkbilda kring hur det ser ut med matsäkerheten i vårt land.

Min första omställningskonferens

Min första omställningskonferens

För några år sedan blev jag inbjuden att vara med i en liten lokal omställningsgrupp, jag visste inte riktigt vad det var men jag sa ja! Och i några år har vi träffats, samtalat, läst en å annan dikt men framför allt odlat tillsammans. Och jag har sakta rört mig mot någon slags förståelse för vad omställning kan vara.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

11 + 1 =