BLOGG

Artiklar

KOGLI-gruppen startas

 

Av Steve Hinton

Nu startar Omställningsnätverket en koordineringsgrupp för lokala initiativ. Gruppen består av representanter för lokala initiativ samt representanter från styrelsen och olika nationella arbetsgrupper. Idén är att gruppen ska säkerställa att stödet för lokala grupper som Omställningsnätverket utvecklar är så bra som möjligt.

NY LAG STÄLLER STÖRRE KRAV

I.o.m regeringens förslag till ny klimatlag (Länk här) kommer arbetet som omställningsinitiativ gör bli inte bara en vilja från gräsrötterna utan något som regeringen och svenska folket kommit överens om. Detta är historiskt. Vårt arbete kan bli föremål för bidrag och ingå i större projekt. Vi borde vara förberedda.

Lagen är tänkt att träda i kraft 1 januari 2018.

Miljömålsberedningen, där alla partier utom Sverigedemokraterna ingår, enades förra året om att Sverige ska ha ett ”netto nollutsläpp” av klimatpåverkande växthusgaser 2045. Det ska nås genom att minska utsläppen på hemmaplan med 85 procent jämfört med 1990 års nivå.

Nätverket får bidrag och inkomster från medlemsavgifter – vi kan göra mera.

Med lite extra pengar kan Nätverket göra ännu mer. Det är viktigt att vi gör rätt saker och vi gör dem rätt. Med feedback från varje initiativ kan vi säkerställa att vi prioriterar rätt.

Hur vi ska jobba

Vi kan utveckla gruppen tillsammans. Ett mål är att ha regelbundna möten över internet för att hålla alla informerade. Ett annat mål är att introducerar den möteskultur som Transition Network utvecklar, baserat på Sociocracy 3.

Erfarenhetsutbyte nödvändigt

Det ni i Er grupp gör och de erfarenheter ni gör är ovärderliga för omställning i Sverige. Varje story, varje liten framgång skapar den positiva bilden av hur det kommer att gå att ställa om och leva ett bättre liv på mindre resurser. Genom denna grupp, bl.a. kan vi samla dessa stories som bildar en väv av hopp.

Hur du blir medlem

Det går inte att bli medlem direkt – för att hålla ordning vill vi att varje grupp utse en representant och denna person ansöker om medlemskap i gruppen.

Gruppens sida är här (länk).

För mer information kontakta gärna Steve Hinton

30 januari, 2017

Fler liknande artiklar…

Matvärn och motvärn

Matvärn och motvärn

Text av Thorsten Laxvik, tidigare publicerat på vårt Instagramkonto. När pandemin slog till var vi en grupp runt...

Önskningar och nyårsdrömmar

Önskningar och nyårsdrömmar

Krönika av: Fredrika Tidermark Vintern är en tid för drömmar. Att önska och fantisera om framtiden. Det hänger ihop...

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

10 + 5 =