BLOGG

Artiklar

Delandets ekonomi – en revolution i det tysta

Nu på måndag bjuder Omställningsrörelsen i Kungälv tillsammans med Studiefrämjandet in till en föreläsning för alla som är nyfikna på ”kollaborativ ekonomi ”. Vi har bjudit in Emma Öhrvall som är ordförande för föreningen Kollaborativ Ekonomi Göteborg (KEG) som kommer berätta om hur den nya vågen av delande ser ut och hur man själv kan ta initiativ för ökat delande av resurser.

Datum och tid: måndag den 19 oktober kl 18.30
Plats: Fredriksbergsgatan 12, Svenska kyrkan i Kungälv

Det påstås ibland att en borrmaskin i snitt används 15 minuter av sin livstid. Ändå är det norm i vårt samhälle att varje familj eller hushåll måste ha sin egen borrmaskin, trots att den bara ligger och samlar damm och tar utrymme den mesta delen av tiden.

Kollaborativ ekonomi är en ny rörelse som tar fasta på människors inneboende vilja och förmåga att sammarbeta och möjliggör för människor att dela med sig av de resurser de själva har. Det kan handla om att underlätta för grannar eller främlingar att låna, byta, hyra, ge eller dela med sig av det man har. Det kan handla om att samåka till jobbet eller leksaksbyten för föräldrar som slipper köpa nytt när barnen tröttnat på de leksaker de redan har. Det kan handla om att låna ut sin soffa till en genomresande främling på internetsidan ”Couchsurfing” eller byta tjänster med grannar i kvarteret eller starta gemensamma verktygs- eller klädbibliotek. I Göteborg är ett exempel på den nya delande ekonomin  ”cykelköket” som är en komplett utrustad cykelverkstad som har öppet tre dagar i veckan dit man gratis kan få komma och lära sig att själv laga sin cykel. Alltså ett sätt att också dela på kunskap.

Företeelsen att dela, låna, byta det man har är ju långt ifrån ny och är på många håll fortfarande en självklarhet, särskilt på landsbygden. Men på många håll har detta också glömts bort till förmån för bilden av den självständige individen som konsumerar sig till sin egen lycka. Att be andra om hjälp eller att behöva låna saker av sina grannar kan t.o.m verka osjälvständigt och lite pinsamt idag. Men att dela på resurserna istället för att äga har många fördelar. På ett personligt plan sparar man pengar och utrymme i garderober och garage men man sparar också på jordens resurser. Delningsekonomin utmanar konsumtionssamhället och ställer frågan: är det verkligen nödvändigt att just äga den där prylen? Är det inte tillgången som är det viktigaste? Det har också sociala vinster när människor som annars inte skulle träffas får möjlighet att göra det. Många vittnar om att det som började som en facebooksida för att låna/byta/ge i sitt område får ringar på vattnet och gör att det blir lättare att ta kontakt även i andra sammanhang.

Mer info om kollaborativ ekonomi:
http://tidningensyre.se/ar-dela-det-nya-aga/
http://www.kollekogbg.se/
Arrangörer: Studiefrämjandet, Omställning Kungälv, Svenska kyrkan

13 oktober, 2015

Fler liknande artiklar…

Matvärn och motvärn

Matvärn och motvärn

Text av Thorsten Laxvik, tidigare publicerat på vårt Instagramkonto. När pandemin slog till var vi en grupp runt...

Önskningar och nyårsdrömmar

Önskningar och nyårsdrömmar

Krönika av: Fredrika Tidermark Vintern är en tid för drömmar. Att önska och fantisera om framtiden. Det hänger ihop...

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

15 + 14 =