BLOGG

Artiklar

Hej månadens omställare: Peo Eriksson

Hej där Peo! Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen?

Efter att ha varit engagerad i olika miljöorganisationer under lång tid fick jag genom diverse tidningar och böcker nys om att det fanns en organisation som hade ett helhetstänk jag inte stött på tidigare. Omställningsrörelsen hette den och när jag gått min första introduktionskurs i Järbo visste jag att det var rätt för mig. En folkrörelse som ser människan, sätter gemenskap högt på listan och dessutom har en hög medvetenhet om att man som aktivist även behöver sköta om sitt mentala jag.

På vilket sätt tar ditt engagemang inom omställningsrörelsen sig i uttryck?
Jag anordnar samtalsträffar för människor som vill prata om hållbarhet i Östersund. På träffarna brukar vi prata om allt ifrån biologisk avloppsrening via lokala sparkassor till hur vi kan höja vår självförsörjningsgrad. Jag är ledamot i Omställningsnätverkets styrelse och har även gått utbildarkursen ”Train the trainers” så att jag får vara med och leda grundkursen ”Transition Launch”.

Vad tänker du är det viktigaste för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart sätt att leva?
I grund och botten är det viktigt att sprida medvetenhet om det allvarliga läget och om hur vi kan förbereda oss på ett bra sätt.  Ändå är jag mer positiv till att ”göra verkstad”, alltså göra verklighet av de ofta långt gångna tankarna som bland annat fått slipas i samtalsträffar. Vara förebild och försöka visa genom egna steg i omställningen att det verkligen fungerar, att det går att ta stora steg mot hållbarhet.

Peo Eriksson på omställning.net

Hej månadens omställare är ett sätt att berätta om olika omställare och vad de gör – för att sprida goda exempel och inspirera andra. Vem vill du se intervjuas nästa månad? Hör av dig till amanda@ollga.se med tips.

26 oktober, 2016

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

12 + 4 =