BLOGG

Artiklar

Hej månadens omställare Christian Tengblad!

Foto: Oscar Poulsen 

– Som det är nu blir klimatfrågan något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken, säger Christian Tengblad, samordnare för Fossil free Sverige.

Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen?

– Från början var det nog när jag märkte att pengar som behövdes till kollektivtrafiken i Stockholm istället gick till motorvägsprojekt. Det verkade så bisarrt. Det är en känsla som har funnits med sedan dess, att saker som folk egentligen håller med varandra om har svårt att ta sig fram till politiska beslut. Det behövs en stark klimatrörelse för att det ska hända.

– Vi i Fossil free Sverige gör inte själva omställningsarbete, men i bredare bemärkelse tänker jag att vi bereder marken för alternativen. Så länge vi har investeringar i fossila bolag kommer vi inte att komma någon vart med omställningen. Det är en rollfördelning, tänker jag.

På vilket sätt tar ditt engagemang sig uttryck?

– Jag är anställd av 350.org som samordnare för Fossil free Sverige. Det viktigaste med våra kampanjer är dels att isolera fossilindustrin och visa att klimatförändringarna inte är något som alla är lika skyldiga till. Det finns vissa aktörer som driver på och tjänar stort på detta. Och dels att hjälpa människor att gå ihop för att gemensamt förändra saker där de bor. Genom att driva kampanjer med mål som ofta uppnås bygger vi den klimatrörelse som vi behöver.

Vad tänker du är det viktigaste för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart sätt att leva?

– Det viktigaste för mig är att planetens gränser och våra mänskliga behov, som dricksvatten, måste sätta ramarna för ekonomin. Som det är nu sätter ekonomin ramarna för allt medan grundläggande mänskliga behov blir ett särintresse, klimatfrågan blir något som står i vägen för bolagen. Vi måste vända på den steken. Jag kan inte säga exakt hur de stegen ska tas men vi måste lära oss att prioritera på ett annat sätt.

 

Av Abigail Sykes, Landets Fria Tidning

Hej månadens omställare är ett samarbete mellan Landets Fria och Omställningsnätverket. Det är ett sätt att berätta om olika omställare och vad de gör – för att sprida goda exempel och inspirera andra.Vem vill du se intervjuas nästa månad? Hör av dig till amanda@ollga.se eller omstallning@landetsfria.se med tips.

4 maj, 2017

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

15 + 10 =