BLOGG

Artiklar

Hej månadens omställare Ylva Lundin!

Foto: Privat

Ylva Lundin startade Omställning Alingsås och ställer nu om på Östängs gård.

Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen?
– Jag hade länge levt ett liv där jag köpte det mesta second hand, källsorterade, åkte kollektivt och handlade ekologiskt. Men när jag började läsa in mig på peak oil förstod jag att det krävdes mer för att leva ett hållbart liv. Vi insåg att det mesta i vårt hem producerats eller fraktats dit med olja. För att lära oss odla skaffade vi en kolonilott och för att lära oss producera egen ved köpte vi en träningsskog. Men vi kände oss mer och mer som ufon och hade svårt att hitta människor som tänkte som vi.

– 2009 åkte vi på en kurs i Skebo kvarn. Där träffade vi folk som delade vår livssyn och de berättade om omställningsrörelsen. Efter ett tag hittade vi likasinnade även i vårt område via nätet. Tillsammans startade vi Omställning Alingsås. Det är så mycket fokus på konsumtion och yta i vårt samhälle. Vi kände att vi behövde träffa likasinnade för att stötta och inspirerade varandra.

På vilket sätt är du engagerad?
– Sedan vi köpte gården 2014 har det blivit mer praktiskt engagemang på gården än lokala omställningsengagemang. Vi håller på att lära oss vad man behöver kunna för att leva på en gård. Vi har får, höns, bin, odlingar och lagrar mycket av det vi producerar. Under 2015 anlade vi en skogsträdgård med ätliga träd och buskar.

– Omställning handlar inte bara om att ställa om sin egen familj, vi måste ställa om hela samhället för att det ska bli hållbart. Därför jobbar vi med att öka produktionen och till sommaren startar vi Nolbygårds matmarknad i Alingsås, där både privatpersoner och företag kan sälja sitt överskott. Det finns ett stort sug efter närproducerat men det är brist på folk som producerar maten. Tanken är att marknaden ska bli en plats där producenterna kan sälja direkt till konsumenterna utan mellanhänder eller anmälningsavgifter.

Vad är det viktigaste för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart sätt att leva?
– Det viktiga är att vi måste minska energiförbrukningen och producera mat i Sverige. Förnöjsamhet, att vara nöjd med det man har, är också viktigt. Det är en av de viktigaste grejerna vi måste sprida. Att umgås och vara med dem man tycker om kostar inget.

Fakta

Ylva Lundin bor med man, två barn och gårdens djur på Östängs gård som består av 20 hektar skog, 9 hektar åker och 5 hektar bete.

Av Sara Karnehed, Landets Fria Tidning

Hej månadens omställare är ett samarbete mellan Landets Fria och Omställningsnätverket. Det är ett sätt att berätta om olika omställare och vad de gör – för att sprida goda exempel och inspirera andra.Vem vill du se intervjuas nästa månad? Hör av dig till amanda@ollga.se eller omstallning@landetsfria.se med tips.

6 april, 2017

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

14 + 6 =