BLOGG

Artiklar

Fårslakt

Kött är en viktig del av dieten i Norrland – vi har väldigt bra förutsättningar för att odla gräs och frågan blir därmed vilka sätt att omvandla gräs till högvärdig protein blir bäst i olika situationer? Gräsbetesdjur är förstås mycket mer än bara en proteinkälla – genom att beta gräset och sly bidrar får till att hålla landskapet öppet och låter fotosyntesen ske på många olika sätt. Ett rikt örtskikt under ett fåtal träd (savann) binder väldigt mycket kol och bidrar till mycket liv under marken. Avföringen göder mikroorganismerna och svamparna som därmed formar symbiotiska relationer med gräsplantorna, fåren, bonden och solen. Livet blir rikare med djur som betar gräs.

Omsesidighet

 

Vi tar hand om fåren och fåren tar hand om oss. Med ömsesidiga relationer av omsorg ger enstaka får sina liv så vi kan fortsätta att vårda platsen vi bor på. I sådana sammanhang blir slakt därmed en rituell och vördnadsfull handling fullt av tacksamhet för djuret och dess liv. Genom att komma samman i lärande under slakten berikar vi både platsen vi verkar på och på de platserna som de andra deltagarna kommer ifrån.

Thorsten Laxvik från Edsele kom till oss för att berätta och visa hur man gör. THorsten berättade också om samförsörjningsgruppen i Edsele, slakteriet han byggde upp och drev samt hemma slakteriet som är under uppbyggnad hemma hos sig.

Vi skulle ha slaktat fyra får men staketet höll inte och två får fick leva vidare till en annan dag. De som var kvar till slutet fick smaka grillade inälvor. Jättegott!

3 september, 2023

Fler liknande artiklar…

REKO

REKO ringar är ett fenomen som har spridit sig från Österbotten till Sverige och vidare ut i världen. Parollen...

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

3 + 7 =