VAD är omställning?

Lokala svar till globala problem.

Varför omställning?

Klimatförändringar, artutrotning, ökande klyftor… vi befinner oss i ett antal kriser, ekologiska och sociala, som innebär att vi behöver ställa om.  Dagens samhälle bygger på ständig tillförsel av stora mängder energi från idag framförallt fossila källor. Det gör oss sårbara för förändringar.

Vi kommer antagligen att uppleva mer förändring under de närmaste tjugo åren än människor någonsin tidigare gjort under motsvarande tidsperiod. Det är inte möjligt att välja förändring eller inte, utan det är upp till oss att forma den.

Omställningsrörelsen gör analysen att det är tillgången på fossil energi som gjort det möjligt att skapa samhället som det ser ut idag – det kan inte upprätthållas utan denna energikälla. Det handlar därför om att bygga helt nya förutsättningar för mänsklig närvaro. Vi börjar lokalt där vi bor.

Omställning innebär också en analys av omvärlden: hur lever vi idag och vilka konsekvenser har det haft och kommer det att ha? Är det önskvärt att fortsätta så här? Kan det fortsätta? Vad skulle hända om något av de olika komplicerade och sköra lösningar som t ex försörja oss med mat skulle sluta fungera? Hur kan vi förbereda oss själva och varandra för eventuella kriser?

Rörelsen handlar om att lokalsamhällena själva möter de gemensamma globala utmaningarna vi alla står inför – genom att börja lokalt.

Sju principer

Vi respekterar resursbegränsningar och bygger resiliens

I allt vi gör utgår vi från insikten om planetens gränser och vikten av att minska vår resursanvändning. Vi strävar efter att stärka resiliensen, alltså förmågan att hantera förändringar,  i våra lokala sammanhang.

Vi främjar integration och öppenhet
Vi riktar oss till samhället som helhet, och strävar efter att engagera olika aktörer för omställning. Vi tror att många olika förmågor och erfarenheter behövs, och vi arbetar med beslutsfattande processer som stärker delaktighet och öppenhet. Vi tror inte på “vi och dom”.
Vi arbetar med närhetsprincipen och självorganisation
Vi tror att omställningsarbete bedrivs bäst om det bygger på självorganisering och tillit, så att beslut fattas på ett sätt som stärker handlingskraft och kreativitet. Vi inspireras av förmågan hos levande system att organisera sig själva.
Vi arbetar med inre omställning och balans
När man arbetar med akuta, globala utmaningar är det lätt att bli stressad och utbränd. Vi lägger vikt vid att skapa tillitsfull samverkan mellan varandra och skapar utrymme för reflektion, vila och firande. Tillståndet för vår planet kan leda till svåra känslor som rädsla och sorg – vi erkänner och arbetar även med dessa känslomässiga responser.
Vi delar med oss och bygger nätverk
Omställning är ett stort experiment i verkliga livet. Vi vet inte vad som är möjligt innan vi har prövat, därför söker vi återkoppling och lär av misstag lika mycket som av framgång! Som delar i ett nätverk kan vi förändra och förändras snabbt genom att dra nytta av varandras erfarenheter och gåvor. Vi uppmuntrar mångfald och skillnader och strävar efter att dela kunskap, idéer och resurser med varandra.
Vi samverkar och söker synergier
Vi är delar i en större helhet som vi påverkar och påverkas av. Vi söker möjligheter att skapa kreativa och kraftfulla partnerskap med andra och att utveckla en kollaborativ kultur där vi tillsammans skapar något mer än vad som är möjligt när vi arbetar var för sig. Vi strävar efter öppna beslutsprocesser och att skapa tillfällen till nätverkande och delaktighet.
Vi utvecklar positiva visioner
Vi fokuserar på att utveckla det vi vill ha hellre än arbeta mot det vi inte vill ha. Vi tror att omställningen behöver vara rolig – annars gör vi på fel sätt. Hellre fest än protest! Att skapa nya berättelser om världen är centralt i detta visionsarbete. Det är viktigt att engagera och uppmuntra människor att drömma om en framtid de vill se.

Inre omställning

Att ställa om samhället till hållbarhet handlar inte bara om förändringar i det yttre kring energi, mat, boende, transporter osv. Det handlar lika mycket om vår relation med naturen, med varandra och med oss själva. Det som vi brukar kalla Inre omställning.

Det liv vi har idag, det samhälle vi har idag är byggt på världsbilder, kultur och värderingar som vi skapat över tid. Inre omställning innebär att stanna upp och på djupet se om det liv vi har, ger oss det vi längtar efter och om det är så här vi vill fortsätta leva. Inre omställning är också att sätta ljuset på hur eldsjälar, som till största del finns i föreningar och ideologiska nätverk, kan engagera sig med bibehållen hälsa och engagemang i balans.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc. Nunc consequat justo eget enim finibus porta. Suspendisse orci nunc.