Varför måste vi ställa om?

 Klimatförändringar, artutrotning, ökande klyftor… vi befinner oss i ett antal kriser, ekologiska och sociala, som innebär att vi behöver ställa om. Tillsammans utgör de ett predikament, en situation som inte går att ta sig ur med mindre än att vi skiftar system.

gånger högre artutrotning än normal bakgrundstakt

PPM koldioxid i atmosfären

procent äger hälften av alla tillgångar

internationella avtal om miljön - bara en bråkdel efterlevs

Här finns vi