Samtal om

Lokal matförsörjning i Coronakrisens skugga

en webinarieserie om hur vi bygger på lokal matresiliens

I ett unikt samarbete mellan Omställningsnätverken i Finland och Sverige lanserar vi nu en serie webinarier. Webinarierna kommer att handla om lokal matförsörjning i skuggan av Coronakrisen och äga rum mellan april och maj.

Vi vill ge deltagarna både konkreta verktyg och konceptuella redskap att hantera den oro som uppstått i samhället i samband med Coronakrisen.

Sårbarheten i vår matförsörjning är ett akut problem som omställningsrörelsen världen över har pekat på länge. Därför ser vi att det är viktigt att skapa folkbildning och ge människor kunskap och konkreta verktyg för att bidra till en matresiliens. Då en stor del av jordbruket och maten i våra butiker är beroende av råvaror från utlandet ställer vi oss frågor såsom ”Hur lokala aktörer kan organisera sig kring samodling och samförsörjning ifall det uppstår avbrott i det sköra globala matsystem som vi för tillfället måste förlita oss på?” och ”Hur skapar vi mer resilienta samförsörjande gemenskaper som säkerställer tillgången till lokal mat?”

Webinarierna är gratis och öppna för alla. Det här är ett samarbete med Nordiska Ministerrådet, Svenska Folkskolans Vänner, Kulturfonden för Sverige och Finland och Hankens Handelshögskola.

Mer info kommer löpande om alla webinarier.

 

 

 

Programmet

Att starta en trädgård: marktillgång, jordtillgång och frötillgång - Farbror Grön 20 april kl 18.00 Sv 19.00 FIN

Farbror Grön/ Johannes Wätterbäck från Sverige.

”“I mitt webbinarium berättar jag om några, enligt mig, vanligaste och mest grundläggande problemen / hindren för odlandet både gällande nya och erfarna odlare.”

Läs mer om webinariet i Facebook evenemanget.

Anmäl dig till webinariet här.

Maten som bygger vår framtid – om mat, beslut och landsbygdens trumfkort med Kristina Forsberg. 23 april kl 18.00 SV & 19.00 FIN

Kristina Forsberg från Slaktarn’s Gård, Sverige.

Välkomna till andra webinariet i serien Samtal om lokal matförsörjning i Coronakrisens skugga. Den här gången är det tillsammans med Kristina Forsberg från Slaktarn’s Gård som kommer att dela med sig av sin inspirerande berättelse mot en mer självförsörjande liv och vad som gjorde att hon sade upp sig för att bli jordbrukare.

Det är en berättelse om vägen från akademiker till självförsörjare, och vidare från självförsörjare till regenerativ bonde. Om insikterna, tankarna, besluten och matens centrala betydelse för att kunna möta nutid och framtid. En berättelse om enkelheten, möjligheten och friheten i att omfamna ansvaret över matförsörjningen.

Facebookevenemanget.

Registrera dig här.

regenerativt lantbruk med jörgen andersson 25 april kl 10.00 SV & 11.00 FIn

Jörgen Andersson från Fjällbete, Sverige.

Regenerativt lantbruk tillåter naturen skapa mer vitala ekosystem överallt. Det är en jordbyggarkultur där alla behövs i skapandet av rika matjordar, rent vatten, ren luft och sköna landskap fyllda av liv och mat. Till och med mer liv än vad som vore möjligt utan vår hjälp.”

Registrera dig här.

Lokala distributionskanaler och lösningar: exempel från Norden 27 april kvällstid

Paneldiskussion med:
Ålands REKO (FI), Local Food Nodes / Albin Ponnert (SE), Michel Poulsen/Søtoftes Jordbrug (DK), Tore-Jardar Virgernes /Virgenes Andelsgård? (NO), Foodhub Nylands mat/Rikard Korkman (FI).

Om vi vill äta mat från gårdar i vår egen region behöver vi hitta nya lösningar. Utbudet i butiken går via många mellanhänder och reser långa sträckor innan det når vårt bord. I den här sessioner presenteras några av de lösningar som hjälper konsument och producent att hitta varandra. Hur kan vi möta utmaningarna kring matförsröjnings som uppstår i samband med Coronakrisen med hjälp av REKO, andelsjordbruk, Food Hubs, och Local Food Nodes? Hör om erfarenheter från hela Norden som ger oss svar på just de här frågorna.

Registrera dig här.

Omställningsbar med mikrojordbruket i stockholm 29 april kl 19.00 sv & 20.00 fin

Onlinebar med Mira och Tove från Mikrojordbruk. Vi lyssnar på deras korta presentation och minglar sedan vidare virtuellt.

Registrera dig här.

Matmedborgarskap – hur kan vi bli aktiva matmedborgare istället för passiva konsumenter? Med Fredrik rosenkvist 2 maj

Fredrik Rosenqvist från Åland

Under ett års tid utforskar journalisten, författaren och forskaren Fredrik Rosenqvist tanken om ett aktivt medborgarskap och omsätter det i praktiken. Under sin föreläsningen berättar han om hur det är att agera försökskanin för ett utbildningsprogram i matmedborgarskap och hur det här ska leda till att Åland i allmänhet och kommunen Saltvik i synnerhet tar vara på sina exceptionellt goda förutsättningar att skapa hållbara, cirkulära och motståndskraftiga livsmedelssystem.

Registrera dig här.

Att ha gårdshöns med Maria Österåker 5 maj

Funderar du på att skaffa höns? Maria Österåker ger dig praktiska tips, nyttig kunskap och egna berättelser om hur det är att leva med höns.

Maria har i mer än tio års tid haft höns för eget bruk. Hon utgår från hönsens naturliga instinkt och som tack får hon gyllengula äggulor och gulliga små kycklingar.

Maria bor i Österbotten, Finland och är författare till böckerna Lev mer på mindre och Självhushållning i praktiken.

Maria driver även bloggen Lev mer på mindre och är en omtyckt föreläsare inom självhushållning.

Registrera dig här.

Vilda växter med Anita Storm 5 maj

Anita Storm från Finland berättar om ätliga vilda växter.

Ett stort vilt skafferi finns runtomkring oss och växter av sig själv – den insats som krävs av dig är plockning och tillvaratagning. Ekologirådgivare och biolog Anita Storm lever som hon lär och har steg för steg övergått till en ekologiskt mera hållbar vardag. En vardag som inkluderar att ta tillvara naturens skafferi på många olika sätt. 

Under föreläsningen får du verktygen för att kunna börja ta tillvara vilda växter på olika sätt. Fokus ligger på nässla och maskros och vad man kan göra av dem, metoderna kan sen appliceras på andra vilda växter för de som känner till och har redan vana att ta tillvara. De som är mer vana att ta tillvara kan få nya ideer om vad man kan göra för olika produkter.

Ni kommer att få ta del av recept som får igång era smaklökar.

Registrera dig här.

Skogsträdgårdar med Philipp Weiss kl 12.00 Sv 13.00 FIN

Vad är hemligheten bakom skogens förmåga att producera ett överflöd av grönska från tidig vår till sen höst? Skogsträdgårdsodling är en odlingsteknik djupt förankrad i ekologin med stor potential för självhushållaren.


Philipp Weiss är utbildad civilingenjör och diplomerad permakulturdesigner. Han är författare till ”Flerårig grönsaker: upptäck, odla, njut” (2016, med Annevi Sjöberg och Daniel Larsson) och ”Skogsträdgården: odla ätbart överallt” (Årets trädgårdsbok 2018, med Annevi Sjöberg). Han bor med sin familj i Stjärnsund i södra Dalarna där han började anlägga sin första egna skogsträdgård år 2007. Idag täcker odlingarna nästan 1,5 hektar och omfattar över 300 arter av ätliga träd, buskar och örter. Sina odlingserfarenheter dokumenterar han på Skogsträdgårdsbloggen och håller i regelbundna kurser och föredrag inom permakultur och odling av fleråriga nyttoväxter. Tillsammans med sin familj driver han Puttmyra skogsträdgård med tillhörande plantskola för skogsträdgårdsväxter.

Registrera dig här.

Seeds and community seed banks med Andrew McMillion 14 maj kl 18.00 se 19.00 fin

Andrew McMillion från Norge. Föreläsningen är på engelska.

Andrew McMillion är en jordbrukare med rötterna i permakultur och som brinner för rätten till våra frön. Han bor i Ornes, i Norge på en liten ekologisk gård där han fokuserar på välmående för både jord och människa, men framförallt på att öka och skydda naturens biodiversitet.

 

Andrew delar med sig av livet på gården och arbetet han gör med att bevara frön och ekosystemens mångfald. Han anser att det är av största vikt att inte bara prata, utan också skrida till handling. Allmänna och öppna fröbanker, fröförökning och frönätverk som KVANN och “Let’s Liberate Diversity EU” ligger honom varmt om hjärtat.

Registrera dig här.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

7 + 3 =