Pressmeddelande Lokal matförsörjning i Coronakrisens skugga

PRESSMEDDELANDE 16 april 2020

Unikt nordiskt samarbete kring matförsörjning

I samband med Covid-19 har frågan om matsäkerhet blivit angelägen och både i Sverige och Finland har allmänhetens intresse för varifrån deras mat kommer och hur de kan odla själva ökat stort. Omställning Österbotten rf. ordnar i ett unikt samarbete med Omställningsnätverket i Sverige en serie webbinarier om lokal matförsörjning i Coronakrisens skugga.

Syftet är att uppmuntra detta begynnande intresse och att konkret bygga folkrörelse för att bemöta sårbarheten i våra matsystem, då en stor del av både jordbruk och livsmedelsbutiker är beroende av import. Webbinarierna vill lyfta upp frågor och ge praktiska verktyg kring hur vi ställer om till lokala självförsörjande gemenskaper samt hur lokala aktörer kan organisera sig kring samodling och samförsörjning vid ett eventuellt avbrott i det sköra globala system som vi idag förlitar oss på.

Maria Ehrnström-Fuentes, forskardoktor vid Hankens handelshögskola och en av arrangörerna säger:  – Webbinarierna kan ge verktyg – både handgripliga men även mentala – åt människor för att hantera en omvärld i snabb förändring och en osäker framtid.” 

Med föreläsare från Sverige, Finland och Norge och ett nordiskt panelsamtal kommer teman såsom “Att starta en trädgård”, “Att ha höns”, “Regenerativt lantbruk”, “Skogsträdgårdar” och “Lokala distributionskanaler och lösningar” att tas upp.

Johannes Wätterbäck, mer känd som Farbror Grön och en av Sveriges mest välkända odlare säger:  – De senaste 20 åren har intresset för varifrån vår mat kommer ökat markant och jag anar att fler helt nya för odling kommer att intressera sig för detta  i dessa kristider. 

Aktörerna bakom initiativet, Omställning Österbotten och Omställningsnätverket, vill göra kunskapen tillgänglig inför den stundande odlingssäsongen för att ge människor redskap att hantera den oro som uppstått i samhället med konkreta åtgärder, som att odla sina egna grönsaker.

Medverkar gör bland annat:

Johannes Wätterbäck, Farbror Grön.
Philip Weiss, författare till årets trädgårdsbok 2018 “Skogsträdgården”.
Kristina Forsberg, Slaktarn’s gård.
Jörgen Andersson, Fjällbete och regenerativ bonde.
Maria Österåker, självhushållare och författare

Webbinarierna är gratis och öppna för alla och spelas även in så att man kan se på avsnitten en tid efteråt.

Bifogat det detaljerade programmet nedan.

Till våra samarbetspartners hör Nordiska Ministerrådet, Kulturfonden för Sverige och Finland och Svenska Folkskolans Vänner.

Kontaktuppgifter:

Magdalena Lindroos
Omställning Österbotten rf.
+358405197025
bohemianmaggie@gmail.com 

Maria Ehrnström-Fuentes
Forskardoktor vid handelshögskolan Hanken
+358505276527
maria.ehrnstrom-fuentes@hanken.fiOmställning Österbotten:

Facebook
Instagram

David Bennett

Omställningnätverket Sverige

David.bennett.se@gmail.com

Arci Pasanen

Omställningnätverket Sverige

+4672 895 1802
arcipasanen@gmail.com

Maxim Vlasov

forskare vid handelshögskolan vid Umeå Universitet

maxim.vlasov@umu.se

Omställningsnätverket:

www.omstallning.net

Facebook

Youtube

Twitter

Instagram

 

Programmet:

 

20.4 måndag 18:00 (SE) / 19:00 (FI)

Att starta en trädgård: marktillgång, jordtillgång och frötillgång

Farbror Grön/ Johannes Wätterbäck, SE

 

23.4 torsdag 18:00 (SE) / 19:00 (FI)

Maten som bygger vår framtid

Kristina Forsberg från Slaktarn’s Gård, SE

25.4 lördag 10:00 (SE) / 11:00 (FI)

Regenerativt lantbruk

Jörgen Andersson, SE

 

27.4 måndag

Lokala distributionskanaler och lösningar: exempel från Norden

Paneldiskussion med Ålands REKO (FI), Local Food Nodes / Albin Ponnert (SE), Michel Poulsen/Søtoftes Jordbrug (DK), Tore-Jardar Virgernes /Virgenes Andelsgård? (NO), Foodhub Nylands mat/Rikard Korkman (FI), Thomas Snellman / REKO-nätverket mm (FI).

 

29.4 onsdag 18-19.30 (SE) / 19-20.30 (FI)

Omställningsbar med mingel och mattema. Onlinebar med Mira och Tove från Mikrojordbruket. Vi lyssnar på deras korta presentation och minglar sedan vidare virtuellt.

 

2.5 lördag 10:00 (SE) / 11:00 (FI)

Matmedborgarskap – hur kan vi bli aktiva matmedborgare istället för passiva konsumenter? 

Fredrik Rosenqvist, Åland

 

5.5. tisdag

Att ha gårdshöns

Maria Österåker, FI

7.5 torsdag

Vilda växter

Anita Storm, FI

 

11.5 måndag kl. 12:00 (SE) / 13:00 (FI)

Skogsträdgårdar 

Philipp Weiss, SE

14.5 torsdag kl. 18:00 (SE) / 19:00 (FI))

Seeds and community seed banks 

Andrew McMillion, NO