Årlig mötesplats för omställare

Omställningskonferensen

Varje år sedan 2013 har Omställningsnätverket tillsammans med lokala omställningsgrupper anordnat en omställningskonferens. Den fungerar som en viktig mötesplats för omställare landet över och är stärkande för det lokala omställningsarbetet.

 

Från Omställningskonferensen 2019 i Umeå