BLOGG

Artiklar

Unlobbying och deltagande förändring på EU-nivå – rapport från Freiburg

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” Buckminster Fuller

Av Peter Hagerrot

Peter Hagerrot representerade Omställningsnätverket på ECOLISEs första konferens den 7-8 februari i Freiburg. Här är hans rapport, som också är en liten guide in i den europeiska alternativrörelsen.

– Flera politiker och tjänstemän inom EU-systemet vill samverka med grupper utanför för att underlätta för lokala miljöalternativ, berättade Robert Hall under ECOLISEs första konferens i Freiburg i februari.
Robert, som är en av grundarna av Suderbyn på Gotland har länge varit aktiv inom Ekobyrörelsen. Nyligen har han flyttat till Spanien där han kommer ta över uppdraget som generalsekreterare för Global Ecovillage Network Europe. Robert har även tillsammans med Filippa Pimentel från Transiton Network och Eamon O´Hara varit drivande i att skapa nätverksorganisationen ECOLISE, som bl. a omspänner Ekoby-, Transition- och Permakulturinitiativ över hela Europa. Värd för mötet stod en annan samverkansorganisation, ICLEI – internationella Ekokommuner, representerad av sekreteraren Ania Rok, verksam i Freiburg.

– Genom att det finns ett intresse inom strukturen för att skapa något nytt behöver inte vi komma med färdiga förslag. Det räcker att vi ger idéer och påvisar möjligheter så kan vi få hjälp att utforma de snåriga detaljer som utmärker EU-lagstiftningen, fortsatte Robert.

Filippa Pimentel från Transition Network håller med. Efter en karriär som lobbyist i Bryssel bestämde hon sig för att lämna sina uppdrag för ett deltidsarbete för Transition Network. I samarbete med Eamon såg hon möjligheten att skapa en struktur och en annan form av deltagande förändring. Hon kallar modellen för ”unlobbying”.

– Bryssel är fullt av lobbyister som gör allt för att sälja in sitt budskap. Istället vill jag att vi bygger vår egen integritet så att de söker trovärdiga lösningar hos oss, framhåller Filippa. Det gäller att åstadkomma ett nytt slags ”normalitet.”

ecolise 2

Redan nu omfattar ECOLISE-nätverket rörelser med tusentals initiativ bakom sig. Ändå är det viktigt att påminna oss om att det inte är en ”centralorganisation” i toppen på en hierarki, utan snarare ett smörjmedel för att underlätta att det som sker kan röra sig friare. På mötet bjöds flera nya organisationer in som fasta medlemmar, bl a den svenska Permakulturföreningen. En gemensam nämnare är att samtliga arbetar med lokala lösningar på globala problem. Därifrån är spännvidden bred från Permakulturnätverket till lokala omställningsgrupper till Ekobyar. Även här är variationen stor, från sådana som ägnar sig åt att belysa nya levnadsformer som portugisiska Tamera till den norska motsvarigheten till Drömgården, Hurdals Okolandsby utanför Oslo dit Angela Merkel är inbjuden under våren.

– Generellt kan man säga att Ekobyrörelsen är den som tagit längst steg att utforma en modell för framtiden, fortsätter Robert.
Istället för att se mångfalden som ett problem är det en tillgång. Merkel har nog har lättare att ta till sig av Hurdals marknadsmässiga ”storstadsnära ekoalternativ” än av Tameras ”love school”.

Arbetet inom ECOLISE sorteras av en rad arbetsgrupper. I policygruppen ingår förutom Robert, med svensk anknytning även Emilia Rekestad från REALS. Frågor att lyfta där är vad ECOLISE kan bidra med angående:
– att skapa synergier mellan de olika rörelserna
– att stödja lokala initiativ
– att hjälpa till angående forskning kring lokala lösningar och
– att bidra bl.a. inför EU-arbetet ”Citizens for Europe, 2020” och ansökningar inom det kommande programmet Horisont 2020.

Förutom policy sker arbetet genom en kommunikationsgrupp där Peter Hagerrot från Omställningsnätverket och Omställning Sverige deltar. Vidare finns det arbetsgrupper för ekonomi och utbildning.

Hittills har allt arbete bedrivits utan egentlig budget. Nu beslöt mötet att deltagande organisationer ska bidra med en flexibel medlemsavgift som startpott för att bygga upp en administration. Parallellt fortsätter man att söka de större projektstöd från EU som finns tillgängliga. Troligen kommer Eamon O´Hara att fortsätta sitt arbete som samordnare.

I visionsarbete inventerades bilder om vilken roll ECOLISE-nätverket kan spela i ett Europa som allt mer slits mellan olika ideologiska utmaningar. Kan lokala initiativ i samverkan erbjuda trovärdiga alternativ till krisande EU-ekonomier och/eller utveckling mot allt auktoritära system? Hur kan vi skapa nätverk som gör att vi kan upprätthålla kontakt samtidigt som våra länder allt mer riskerar att dras in i konflikter? Frågan aktualiserades genom att nätverket REALS, (Resilient and Ecological Approaches for Living Sustainably) deltog med folk från bl a Ryssland, Vitryssland, Estland och Sverige. För att utveckla nätkommunikation människa till människa, berättade bl. a Igar Polsky från Moskva (Baltic Ecovillage Network) om icke kommersiellt internet verktyg han och vänner skapat, Human World, dit medlemmar bjuds in med personligt ansvar för vem man bjuder in.

– För att hantera svåra frågor behövs ett särskilt fokus på process och etik framhöll ryska Igor i ett viktigt inlägg.

ecolise 1

Det gäller här liksom i det privata att kunna verka i kaos utan att ta avstånd eller sugas med. Målet är att ECOLISE bidrar till att stärka kollektiv resiliens och synliggör allt det positiva arbete som sker parallellt med det destruktiva.

– Varför inte skapa ett material eller en bok över hur ett resilient Europa skulle kunna se ut 2035 framkastar Robert. En vision som känns tilltalande i all den osäkerhet vi nu står inför.

Staden Freiburg kändes som en lämplig plats att hålla mötet på. Förutom att vara en av Europas bäst planerade städer ur kollektivtrafiksynpunkt, med ett omfattande spårvagnsnät, har staden en lång tradition som ”liberal tillflyktsort”. REALS-gruppen bodde dessutom i Vaubanområdet känt för att de boende var med i utformningen av detta i stort sätt bilfria bostadsområde. Centrum i Vauban är likt Christiania ett gammalt garnisonsområde som omvandlats till ”fristad”. Mitt emot ligger det ekohotell ECOLISE-gruppen bodde på. Ironiskt nog en tidigare öppen plats som fristaden använde för vagnsboende. Trots omfattande protester från Vauban-borna sålde staden marken till högstbjudande att bygga ett stort ”betong-ekohotell”. Ytterligare en påminnelse om utmaningen med ”greenwashing” och ideologiska utmaningar i ”det gröna”.

Den gröna stadsdelen Vauban i Freiburg.

Den gröna stadsdelen Vauban i Freiburg.

– Låt framtida ECOLISE-möten turnera från radikala ekobyar till Bryssel och låt oss samordna våra möten med andra närliggande framhöll Emilia Rekestad. Redan nu i juli finns en sådan möjlighet då en stor permakulturfestival hålls i London. Andy Goldring från Permakultur England, nyvald i ECOLISEs styrgrupp välkomnade rörelsen att vara representerad bland de ca 1000 personer som väntas komma.

(Efter Permakulturfestivalen håller Transition Network sin internationella konferens, 18-20 september i Devon, mer information kommer!).

17 februari, 2015

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

10 + 10 =