BLOGG

Artiklar

Ny bok: Växa & gro – stadsodling som demokrativerkstad

Av Sara Nelson

Odling är inte bara jord och grönsaker – det är även snickeri, uppfinneri, skön terapi och ett medel för att uttrycka både kreativitet och engagemang – något som passar många – oavsett ålder, kön och etnicitet. Under fyra odlingssäsonger har vi inom stadsodlings- och demokratiprojektet Ett Grönare Lund odlat med barn och unga i ett bostadsområde samt på en fritidsgård, i samarbete med bland annat Lunds kommunala fastighetsbolag och med treårigt finansiellt stöd från Allmänna arvsfonden.

Med inspiration från bland annat sociokrati, coaching, omställningsrörelse, permakultur och organiska-biologiska metoder har de metoder som är beskrivna i boken Växa & gro – Stadsodling som demokrativerkstad vuxit fram. Författare till Växa & gro är Julia Linder och Sara Nelson som har varit projektledare respektive odlingskoordinator inom Ett Grönare Lund. Båda är del i nätverket Omställning Lund.

Vaxa och Gro bild

Boken vänder sig till såväl erfarna odlare som nyfikna nybörjare som vill odla i gemenskap med andra. Boken innehåller:

  • projektledning – tips kring organisation och utveckling av demokrati och delaktighet
  • odlingsfakta och tips – för kretsloppsanpassad odling med ekologiska metoder i staden där en lokal resursanvändning står i fokus
  • praktiska övningar, lekar och recept – från att odla ärtskott i en självvattnande kruka till säsongsbetonade recept, lekar och utvärderingsövningar för gruppen.

När Ett Grönare Lund startades 2011 var projektet inget medvetet eller uttalat omställningsinitiativ. Men allt eftersom personer från hela världen engagerade sig som volontärer i projektet och bidrog med kunskap och intresse för omställningsrörelsen och dess principer, förstod vi att Ett Grönare Lund till stor del är ett omställningsinitiativ.

Just nu arbetar vi med kursen Odla med mellanstadiebarn, riktad till personer intresserade av att starta odlingsprojekt, exempelvis inom ideell förening, bostadsområde, skola eller på fritidsgård. För mer information om kontaktuppgifter, bok, kurs, odlingsträffar och annan verksamhet se www.vaxaochgro.se och www.facebook.com/ettgronarelund.

 

20 april, 2015

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

15 + 13 =