BLOGG

Artiklar

Inre omställning – workshop med Sophy Banks i Köpenhamn

Av Amanda Huss

– Vi behöver se till hela kartan, det här handlar inte bara om klimatförändringar eller peak oil utan om en systemkris, om en skev världsbild. Därför behöver vi förändra hela systemet och det innebär en omställningen både på det yttre och inre planet.

Orden är Sophy Banks’ från Totnes i England. Sophy är den som utvecklat mycket av tänket kring ”inner transition” inom Transition Network, ett tänk som också spridit sig med rörelsens spridning över världen. När hon i början av september erbjöd en helgworkshop kring inre omställning i Köpenhamn var Sverige tydligt representerat med åtta svenska omställare redo att höra mer om Sophys tankar och metoder för hur vi kan låta de inre perspektiven blir en tydlig del av omställningen. I övrigt var det en fantastisk geografisk spridning bland deltagarna med omställare från bland annat Mexico, Israel, Portugal, USA och Spanien eftersom det veckan därpå var ett internationellt hub-möte i Köpenhamn.

”Inre omställning” kan beskrivas på många olika sätt. Det kan handla om att vi behöver ner på djupet och titta på vårt samhälles världsbild, kultur och värderingar som är det som tagit oss hit där vi är idag, snarare än att bara skrapa på ytan med tekniska förändringar som inte kommer åt grundproblemen. Det kan också handla om oss, om hur vi mår i omställningen och hur vi stöttar varandra och andra att orka känna allt det som finns att känna kring de utmaningar och möjligheter som vår tid erbjuder. Om psykologi och försvarsmekanismer och om visioner och hur alternativen som vi längtar efter ser ut. Och mycket mer.

inre omställning Sophy

Under kursens gång hänger ett blädderblockspapper på väggen, där Sophy skrivit upp några av delarna inom inre omställning så som hon ser det. Här ryms till exempel psykologi, beroende och konflikthantering tillsammans med firande; personlig resiliens och effektiva grupper tillsammans med naturkontakt och urfolksvisdom.

Sophy använder sig av Ken Wilbers kvadrant med fyra tårtbitar där vi kan titta på omställningen utifrån parametrarna inre och yttre respektive individ och kollektiv. Vi fokuserar ju ofta på den yttre omställningen, på det vi kan mäta. På kollektivnivå handlar det om hur vi organiserar matproduktion och transporter och hur vi bor osv. På individsidan ligger fokus här på mer individuella beteenden, på vår livsstil och de val vi gör som individer. Men den inre sidan då, hur är det med de mer subtila pusselbitarna som finns där? Här ryms våra tankar, känslor, drivkrafter och värderingar i den individuella tårtbiten. Och på det kollektiva planet våra kulturella berättelser, vår världsbild och natursyn. Inre omställning handlar just om att se till de här ”inre” delarna, och hur det yttre och inre hänger ihop, hur de två halvcirklarna påverkar varandra.

Under workshopen gör vi övningar om balans mellan att göra och att vara, att ge och att ta emot, mellan det yttre och det inre, det maskulina och feminina om en så vill, mellan ”will” och ”love”. Och vi pratar om hur för mycket åt det ena eller andra hållet lätt kan bli ensidigt och sårbart, om hur just balansen mellan ytterligheterna har något viktigt att erbjuda. Andra övningar handlar om beteenden och vilka värderingar som egentligen ligger under våra beteenden, och vi sitter i grupper på golvet och ritar på papper och skriver ner olika ord och kommer längre och längre ner – och vad ligger under det, och under det? Vilka är de grundläggande behoven och känslorna som gör att vi agerar som vi gör?

Sophy menar att det viktiga inte nödvändigtvis är var vi är, utan vad vi är på väg mot. Hur kan vi vara en del av en helande process som stärker en sund världsbild och natursyn som inte bygger på exploatering av jorden? Hur kan vi stärka inre värderingar och vara med och skapa en annan berättelse om vad det kan innebära att vara människa på den här planeten?

I månadsskiftet januari/februari nästa år planerar vi i arbetsgruppen för inre omställning en workshop här i Sverige. Workshopen kommer att hållas på vackra Sörby Naturhälsogård utanför Falkenberg i Halland. Kanske vill du vara med då och tillsammans med oss dyka ännu mer ner i de här frågorna och även fundera hur vi vill se till att de inre perspektiven på ett tydligt sätt finns med inom omställningsrörelsen i Sverige? Välkommen att vara med, kontakta Amanda om du vill veta mer!

gruppbild kph inre

 

 

22 september, 2014

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

5 + 15 =