BLOGG

Artiklar

Första Framtidsveckan i Skåne!

Av Anna Maris

I går var jag och Anna Hägg Drougge, ordförande i Omställning Österlen, på Framtidsveckan i Kristianstad. Syftet var att berätta om Omställning Österlens aktiviteter och att bjuda in åhörarna att skapa en egen omställningsgrupp. Jag berättade lite om vad omställningsrörelsen är och Anna om vad vi har för aktiviteter i vår grupp. Dessutom visade vi de första 26 minuterna av In Transition 2.0, som var för lång för att fungera i sin helhet. Vi föreslog sedan att de organiserar en egen visning för att tillsammans skapa en grupp i Kristianstad. Efteråt blev det en diskussion om förutsättningarna för att starta något. Det var ett ganska bra upplägg.

Det kom ungefär femton åhörare, många som företrädde andra organisationer, som Naturskyddsföreningen, Koloniträdgårdsföreningen och lokala miljöorganisationer och företag. Som vanligt kom de rätta personerna.

Orsaken till att vi bestämde oss för att medverka är för att vi tycker att det är viktigt att Omställningsgrupperna syns på Framtidsveckan och att begreppet omställning förklaras på ett riktigt sätt. Jag var väldigt tydlig med att prata om de sju principerna och våra 12 steg. Man får ofta höra att ”hållbarhet kan vara så många saker”. Därför är det viktigt att vara tydlig med att Omställning inte kan det. Det vi gör är något mycket specifikt. Vi får under inga omständigheter låta begreppet omställning bli ett tänjbart begrepp som kan användas hur som helst. Just nu är faran för det överhängande. I det här fallet var det Kristianstads kommun som tagit initiativ till veckan, för att knyta det till sitt 400-årsjubiléum av staden. Så här stod att läsa på kommunens hemsida ”Framtidsveckan är en aktivitet kring hållbar utveckling som föreningar och organisationer i samverkan med Kristianstads kommun, Agenda 21, genomför mellan den 26 och 31 augusti, i huvudsak på Regionmuseet.”

Kristianstad fick ihop ett mycket bra program, med bland annat Markku Rummukainen, Stellan Tengroth, Tapio Salonen, Stefan Edman och Kristina Persson, men det var inte direkt något startskott till att göra Kristianstad till en Transition Town.

Att en Framtidsvecka äger rum är alltid något positivt och Kristianstad ska så klart ha en eloge för att de äntligen fick ihop den första framtidsveckan i Skåne. Att vi inte lyckats med det förrän fem år efter att den första framtidsveckan ägt rum är lite sorgligt, med tanke på att Skåne annars ofta ligger i framkant när det gäller miljöarbete. Enligt ryktet pratar Malmö om att arrangera en vecka nästa vår.

Vi i omställningsrörelsen måste bli bättre på att se till att framtidsveckorna verkligen blir det startskott för omställningsarbete som det var tänkt. Genom att ta initiativ till att medverka på framtidsveckor, inte bara i vårt eget område, men även närliggande, tar omställningsrörelsen mark, förhindrar företag och kommuner från att skapa grön-tvätt och ser till att arbetet blir kvalitativt. Vi måste fånga upp intresset från veckorna så att det blir bestående förändringar i samhällena och att folk verkligen förstår vad framtidsveckan går ut på.

Det räcker inte med evangelism för att skapa en omställningsrörelse. För att nå det målet måste de som bor på en plats arbeta tillsammans och inte bara lyssna på en föreläsare. Vi fick ihop en mejllista med e-postadresser från de som kom. Efteråt gjorde vi ett massmejl för att sätta dem i kontakt med varandra, men också för att kunna bjuda in dem till våra event om de vill komma till oss för inspiration. Det var en bra aktivitet som vi gärna rekommenderar andra grupper.

31 augusti, 2014

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

5 + 14 =