BLOGG

Artiklar

Hej månadens omställare Annevi Sjöberg!

Foto: Privat

Annevi Sjöberg är miljövetare och lärare i permakultur,var med och startade Permakultur Stjärnsund samt är en av författarna till boken Fleråriga grönsaker – upptäck, odla, njut.

Vad lockade dig till att vara en del av omställningsrörelsen?
– Det är en ganska lång resa som skett stegvis. Genom att jag hela låg- och mellanstadiet gick igenom en skog för att komma till skolan fick jag en koppling till naturen tidigt. Jag hade en bra lärare i biologi och blev intresserad av miljöfrågor. När jag gick på universitet fick jag möjlighet att göra mitt exjobb i Kenya, där jag hade en föreställning om att det skulle finnas vild natur med mycket djur och träd. Men när jag kom dit fanns nästan ingenting kvar.

– Några år senare arbetade jag i det låglänta öriket Kiribati i Stilla havet, vars högsta punkt låg två meter över havet, i ett år. Där levde jag väldigt enkelt och fick känna på djupet att något allvarligt håller på att hända. Där var det väldigt tydligt hur sårbart ekosystemet var. Människorna där kan inte bo kvar mer än max några årtionden.

– När jag kom tillbaka till Sverige sökte jag efter människor med samma tankar om att leva mer enkelt, med mindre ekologiskt fotavtryck, mindre tid framför datorn och mer balans i vardagen.

På vilket sätt tar sig ditt engagemang uttryck?
– Jag försöker att leva enklare och på mindre yta, ett rum och kök i ett flerfamiljshus på landet. Jag försöker att få balans i livet med ideellt engagemang och betalt arbete samt att jobba med händerna, vara ute, träna, sitta vid datorn och umgås med vãnner och familj. Jag tror att det är bra att ta hand om sig dygnsvis med balans mellan ute och inne och stillasittande och rörelse, istället för att allt umgänge och fritid sker på helgen.

– Jag försöker att bli självförsörjande på grönsaker och äter inte mycket kött och mjölk, och det köper jag i så fall av en lokal bonde. Genom att jag lever på landet blir jag inte så frestad att konsumera. När jag jobbade i Stockholm varannan vecka syntes det väldigt tydligt på bankkontot hur mycket pengar jag behövde i en stad.

Vad tänker du är det viktigaste för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart sätt att leva?
– Det är många saker som måste klaffa tror jag, men att få tid att vara i naturen, observera och börja att förstå hur ekosystemen fungerar och få en känslomässig koppling till naturen. Särskilt som barn. Utan den tror jag att det är svårt att göra de förändringar som behövs. Det är enklare att få till tid utomhus om man lever lite enklare och jobbar mindre. Jag tror också att ett medvetet val att leva på mindre pengar minskar våra ekologiska fotavtryck och ökar vår kreativa förmåga att hitta på saker utan att konsumera. För mig har det varit viktigt att hitta andra som vill leva likadant och det gjorde jag genom att gå kurser och engagera mig i föreningar.

Av Abigail Sykes, Landets Fria Tidning

Hej månadens omställare är ett samarbete mellan Landets Fria och Omställningsnätverket. Det är ett sätt att berätta om olika omställare och vad de gör – för att sprida goda exempel och inspirera andra. Vem vill du se intervjuas nästa månad? Hör av dig till amanda@ollga.se eller omstallning@landetsfria.se med tips.

23 februari, 2017

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

5 + 10 =