BLOGG

Artiklar

Europas omställning och EU-valet den 26 maj

Av Robert Hall, en del av rådet för det europeiska nätverket ECOLISE där Omställningsnätverket är medlem, grundare av ekobyn Suderbyn samt deltagare i en nystartad omställningsgrupp på Gotland.

EU går mot ett nytt europeiskt parlamentsval den 26 maj och det känns som ett ödesval. Mycket har hänt de senaste månaderna som ställt allt på sin spets, i alla fall i mina ögon. Om jag tänker tillbaka till COP 23 i Bonn i december 2017 känns det som väldigt länge sen. Då trodde jag att det skulle finnas en normal framtid och att man fortfarande kunde tänka framåt i tiden kring vad ska göras hemmavid om fem, tio eller 15 år. Nu inser jag att den tiden är förbi. Vi som är klimatmedvetna måste vara långt mer flexibla. Inget kanske är sig likt om fem år. Greta Thunberg och Extinction Rebellion har betytt enormt mycket för min mentala resa de sista månaderna. Det har också kollegiet inom nätverket ECOLISE gjort. ECOLISE är ett nätverk för lokala hållbara initiativ som samlar omställningsrörelsen, ekobyrörelsen och permakulturrörelsen i Europa. 46 olika nätverk bestående av folkliga initiativ och andra institutioner för samhällsomställning ingår, och Omställningsnätverket i Sverige är en av grundarna. Personligen har jag fått mycket näring från alla diskussioner i ECOLISE:s råd med insatta och kloka aktivister från hela Europa.

 

ECOLISE:s årsmöte i Kroatien utvecklande för rörelsen

Årsmötet inom ECOLISE ägde i år rum i Krizevci i Kroatien den 7-11 april. I sann ECOLISE-anda var mötet proffsigt “blended” och 40 procent av deltagarna deltog online. Sverige och Omställningsnätverket var väl representerade med fyra delegater, två av oss var på plats i Kroatien. Under mötet lades stor vikt på att enas om en gemensam strategi för nätverket. Det var just vikten att påpeka hur brådskande situationen är som efterlystes av delegaterna. Alla goda krafter för omställning måste samarbeta mer långtgående för tiden börjar bli knapp med bara 11 år kvar innan vårt handlingsutrymme när det gäller klimatförändringarna försvinner helt.

På årsmötets agenda ingick också att välja ett nytt råd vilket resulterade i ett råd med många nya ansikten och med en utmärkt blandning av kön, ålder och geografi. Permakulturnätverken var officiellt underrepresenterade i både antal delegater och initialt i antal rådsmedlemmar men det åtgärdades efteråt för att säkra permakulturens representation i styrningen av ECOLISE. Sverige lyckades behålla två personer bosatta i Sverige i rådet bestående av 11 personer. Viktigast i mina ögon var ett beslut om att lägga om till en sociokratisk organisation med arbete i cirklar och därmed en nedtonad roll för rådet. Vidare ersatt man ordförande/vice-ordförande med två likställda ordföranden, en kvinnlig och manlig.

Vidare presenterades statusrapport och ECOLISE:s wiki (wiki.ecolise.eu) – ett digitalt uppslagsverk med allt om lokalt ledda initiativ runt om i Europa. Man tryckteockså på vikten av att lokala initiativ syns under den europeiska dagen för hållbara närsamhällen som är den 21 september 2019. För oss i Sverige blir det är stor möjlighet med tanke på att just den dagen möts många för Omställningnätverkets konferens i Umeå, men den innebär även en extra utmaning att se till att firanden sker runt om i landet. ECOLISE är nu partner i EU:s forskningsprojekt COMETS som handlar om lokal förnyelsebar energi. Tack vare detta har ECOLISE fått råd att rekrytera Juan Del Rio från Omställningsnätverket i Spanien som ECOLISE:s samordnare för medlemsvård och partnerskap. Det tajmas perfekt med ECOLISE:s nya satsning på arbete i tematiska cirklar. Finns det omställare i Sverige som vill bli mer engagerade i detta europeiska samarbete (tex. kring kommunikation, IT, policy, forskning, lärande och alliansbyggande) så får ni gärna höra av er till mig.

Bild från ECOLISE:s årsmöte i Kroatien.

 

EU-valet viktigt för att rösta fram det ledarskap vår tid behöver

Vad har allt detta att göra med EU-parlamentsvalet den 26 maj? Vi som är över 18 år har ett ansvar att rösta för alla under 18 år som inte har rösträtt men som har rätt till en värld med stabilt klimat, fred och mänskliga rättigheter för alla. Jag tror fortfarande att det viktigaste man kan göra är att gräva där man står, att tänka globalt men handla lokalt. Därför är jag omställare, permakulturist och ekobybo. Men vi har alla en etisk plikt att rösta fram europeiska politiker som kan göra den oundvikliga samhällskraschen mjukare och därigenom rädda liv och minska lidande. Tiden är inte på vår sida. Mänskligheten står inför tuffa och hårda beslut som kräver ovanligt mycket politiskt kurage. Det är nu dags att ställa de kandidater som ställer upp i EU-parlamentsvalet mot väggen och fråga om de är beredda att ta de impopulära men livsviktiga stegen för att bryta vårt fossilberoende. Om de vacklar vet man att de inte kommer att kunna leva upp till ledarskapsprofilen vi måste få fram 26 maj. Jag tror däremot att det finns kandidater som i likhet med mig och många av er inser det unika med den tids tidsålder vi lever i, och att det ledarskap som krävs ska infinna sig. Ta er tid att hitta den rätta kandidaten i EU-valet och se till att göra vad ni kan för att rusta det europeiska parlamentet med det rätta virket den 26 maj.

Robert Hall på ECOLISE:s årsmöte

Om du vill kontakta Robert når du honom på: robert.hall@ecolise.eu

ECOLISE:s webbplats

8 maj, 2019

Fler liknande artiklar…

Betraktelser från en Omställningskonferens – om en längtan till(baka).

Betraktelser från en Omställningskonferens – om en längtan till(baka).

Det sannolika är otänkbart, sa David (Bennett) när han och jag satt hemma hos Siri Lundström kvällen innan konferensen. Som tur är, är både jag och David mästare på prokrastinering, framförallt tillsammans. Då kan man sitta med varandra timmarna innan utan så mycket skuld och skam över att man återigen i sista stund planerar viktigheter.

Matvärn och motvärn

Matvärn och motvärn

Text av Thorsten Laxvik, tidigare publicerat på vårt Instagramkonto. När pandemin slog till var vi en grupp runt...

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

10 + 6 =