BLOGG

Artiklar

Kallelse till årsmöte i Omställningsnätverket

Kallelse till årsmöte i Omställningsnätverket

Medlemmarna kallas till 2015 års stämma.
Tid: klockan 13:00 -15:00 den 8 november 2015
Plats: Hotell Fjällsätra, Undersåker

Anmälan: Läs om omställningskonferensen här

Dagordning

• Mötets öppnande
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av person att justera protokollet
• Godkännande av dagordning
• Fastställande av röstlängd
• Årsmötets behöriga utlysande
• Styrelsens berättelse om ekonomi och verksamhet
• Revisorns berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
• Val av styrelse för nästa period
• Val av revisorer
• Val av valberedning
• Motioner och styrelseförslag (finns inga)
• Medlemsavgiftens storlek
• Övriga frågor
• Mötets avslutande

Styrelsen önskar alla varmt välkomna!

25 oktober, 2015

Fler liknande artiklar…

Betraktelser från en Omställningskonferens – om en längtan till(baka).

Betraktelser från en Omställningskonferens – om en längtan till(baka).

Det sannolika är otänkbart, sa David (Bennett) när han och jag satt hemma hos Siri Lundström kvällen innan konferensen. Som tur är, är både jag och David mästare på prokrastinering, framförallt tillsammans. Då kan man sitta med varandra timmarna innan utan så mycket skuld och skam över att man återigen i sista stund planerar viktigheter.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

11 + 1 =