BLOGG

Artiklar

Samförsörjningsdagen 2023

Självförsörjning är en bekant idé för många men verkligheten är att det är ensamt och utsatt att producera själv för sina egna behov. Begreppet samförsörjning kommer från Edsele i Ångermanland där de gick samman för matproduktion. I Vinnova projektet Hållbara matsystem ville vi visa upp samförsörjningsgrupper inom kommunen och utforska vad de gör och hur de gör det framgångsrikt över tid.

Vi mötte representanter från flera grupper som beskrev hur de jobbade och med vad. Mest intressant att notera var att frågorna från deltagarna kretsade runt sociala behov och hur man kan få gruppen att fungera över tid. Många av grupperna var mogna och kände varandra väl och ”det bara fungerade” efter initiala diskussioner över en fika i köket. Andra deltagare ville utforska mer ordnade former med avtal över insats och utdelning. Thorsten Laxvik från Edsele menade att en nyckeldel av framgången är att inte värdera vare sig arbetet eller avkastningen – alla bidrar som de kan och får det de behöver.

Vi testade också en Warm Data Lab där deltagarna kunde diskutera en fråga ”vad växer fram?” i olika sammanhang såsom lagen, familjen, hälsa, teknik m fl. Modellen har utvecklas av Nora Bateson för att låta deltagare insupa komplexa förhållanden genom personliga berättelser. Tanken med övningen var att låta deltagarna mötas på helt öppna premisser och utforska sin samtid med all dess komplexitet.

Vi avslutade med en Open Space där deltagare själva väljer ämnen att prata mer om. Övningen uppkom ursprungligen som ett sätt att skapa mellanrummen som konferensdeltagare tyckte alltid var mest givande. Tänkt om en hel konferens kunde utgöras av givande mellanrum! Diskussionsämnen som kom upp idag kretsade kring sociala frågor i samförsörjningen och möjlighet till gemensamt inköp.

En bra dag!

26 februari, 2023

Fler liknande artiklar…

REKO

REKO ringar är ett fenomen som har spridit sig från Österbotten till Sverige och vidare ut i världen. Parollen...

Fårslakt

Kött är en viktig del av dieten i Norrland - vi har väldigt bra förutsättningar för att odla gräs och frågan blir...

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

11 + 1 =