Grundkurs i omställning

Denna populära tvådagarskurs ger dig det du behöver för att kunna starta ett omställningsinitiativ på din ort och få det att lyfta. Kursen är verktygsorienterad på ett kreativt och inspirerande sätt och handlar om såväl inre som yttre omställning, på såväl individ- som lokalsamhällesnivån. Utvärderingarna från denna kurs visar att kursen ger deltagarna många nya insikter och ökad medvetenhet. Transition network rekommenderar att minst två personer i varje lokal omställningsgrupp ska ha gått kursen så anmäl gärna fler än en. Kanske kan er lokala grupp ordna en egen kurs och på så sätt ge samtliga deltagare en chans att uppleva den. Målet för kursen är att du som deltagare efter kursen ska:  

Förstå varför det är viktigt att lokalsamhällen ställer om och bygger resiliens.

Förstå omställningsmodellens principer, processer, verktyg och etik.

Förstå sambandet mellan förändring på personligt plan och samhällsförändring.

Veta hur man startar ett omställningsinitiativ och veta lite om de svårigheter och möjligheter det ger.

Förstå betydelsen av arbete med visioner om en hållbar framtid och ha tillgång till verktyg för hur man kan arbeta med visioner.

Ha egna erfarenheter av kreativa mötesmetoder så som exempelvis open space eller dialogkafé.

Vara orienterad i psykologiska perspektiv som visar på alternativa vägar och kunna knyta denna kunskap till egna upplevda inre processer.

Givits möjlighet att reflektera kring din relation till omställningsarbetet och på vilket sätt du vill bidra som omställare. 

Komma hem stärkt och inspirerad.