omställningsnätverket visar i samarbete med TriArt film dokumentären om Greta Thunberg. tack till alla er omställare som ställt upp som samtalsvärdar.

 

 

Det pågår en

Kris

Att det är kris har vi vetat om i decennier utan att för den skull vända riktning. Greta Thunberg är en av dem som gått från ord till handling och vi uppskattar hennes tydlighet.

Gretas rättframma budskap: ”Ni stjäl vår framtid” har satt ord på vad det är som pågår.  Med den makt hon besitter inspirerar och utmanar hon människor i alla positioner och hela det politiska spektrat. Hon har fått höras i de främsta maktrummen, men har hon blivit lyssnad på?

 

Klimatkrisen är inte bara en bugg i systemet, det är en konsekvens av systemet i sig. Vi hävdar att klimatkrisen är snarare en symtom på ett större problem. Med hjälp av de fossila bränslena har vi byggt upp storskaliga system, beroende av global handel och ständig tillväxt.

När vi inser att det är grundläggande fel i systemet behöver vi tänka om och ställa om till något annat. För det krävs insikter, fantasi som tar oss vidare. Vi behöver våga vara så pass radikala att vi har tillit till att det går att leva på den här planeten med respekt för dess gränser.

Lösningen

Ett av Gretas främsta budskap är att vi ska lyssna till vetenskapen. Det håller vi med om, men att inte bara stanna där. Vetenskapen kan peka ut en riktning, men det är vi som behöver agera utefter den. Med hjälp av längtan och visioner samt respekt för jordens gränser agerar vi.

Inom omställningsrörelsen arbetar vi på lokal nivå, utifrån de förutsättningar och förmågor vi har nära till hands. I ett femtiotal orter i Sverige och tusentals världen över samlas omställare i lokala sammanhang för att utifrån sina visioner och intentioner ställa om där de står.

Vi ifrågasätter och ställer om de normer som genomsyrar samhället allt från matproduktion, energiförsörjning, boende, livskvalité och hur vi människor kan leva tillsammans i värdiga gemenskap.

Vi går från dominans till partnerskap både med jorden som förser oss med mat, och med varandra som medmänniskor. Krisen kräver allt av oss och framförallt mod att mötas och komma samman för att bygga en regenerativ kultur.

Hur gör man då?

Vi tror på att börja agera, att inte vänta på att politiker ska lösa frågan åt oss. Därför bygger vi en folkrörelse där vi börjar ställa om där vi står. En viktig aspekt i omställningen är att ge lika plats åt huvud, hjärta och hand. Vi behöver vara förnuftiga, medkännande och visionära och agera konkret.

Läs mer nedan och kika runt på vår sida för att veta mer. Välkommen till omställningrörelsen!

Bli en del av

Omställningsrörelsen

]

Lokal omställning

Är du sugen på att träffa likasinnade? I Sverige har vi ett femtiotal lokala omställningsgrupper och fler dyker upp. Vi jobbar med att försöka sammanställa intiativ, bla på en lista i vår Facebookgrupp. Kika där om du kan hitta något nära dig.

]

Unga omställare

Hösten 2020 är vi i startgroparna med Unga Omställare – ett nätverk för unga som vill syssla med omställning. Är du mellan 15-25 och vill börja ställa om istället för att vänta på politikerna? Läs mer om Unga Omställare.

]

Potatisuppropet

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel är pinsamt låg. Därför startade vi kampanjen Potatisuppropet.

]

Våra principer

Principer hjälper oss att navigera och påminna oss om hur vi ska arbeta. Du kan läsa dem i handboken som du laddar ner gratis eller här.

]

Handbok i omställning

Ladda ner vår handbok i omställning helt gratis. I den hittar du inspiration och praktiska verktyg för vidare omställning.

]

Gå en kurs

Vi erbjuder kortare grundkurser och samarbetar med flera folkhögskolor. Läs mer om våra kurser!

Ta del av våra tankar

Texter & föreläsningar

]

Hur går vi vidare efter klimatstrejken?

David Bennetts och Pella Thiels text om ”Hur går vi vidare efter klimatstrejken” publicerad på SVT Debatt.

]

Martin Hedberg om paradigm och hävstångseffekter

Martin HEdberg, meterolog och styrelseledamot i Omställningsnätverket med en föreläsning om hävstångseffekter för systemförändringar och mycket annat.

]

Pella Thiel om inre omställning

Pella Thiel pratar om inre omställning under webinariet ”Efter krisen: ställ om och inte tillbaka

]

Navigera genom kaos med värdighet

Text av Nicklas Adamsson, styrelseledamot i Omställningsnätverket, i Landets Fria – om hur vi kan navigera genom kaos med värdighet.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

2 + 1 =