Forskningsprojektet Bortom möjlighetshorisonten
Tillsammans med KTH och Uppsala universitet utforskar vi nya perspektiv som kan underlätta omställningen.

Lokala workshops under 2022

Omställningsnätverket deltar tillsammans med KTH och Uppsala Universitet i forskningsprojektet ”Bortom möjlighetshorisonten: verktyg för att utforska lokal energiomställning”. Projektet som är finansierat av Energimyndigheten syftar till att ge nya perspektiv som kan underlätta omställningen. 

Många upplever ett stort avstånd mellan “vad som behöver göras” och “vad vi kan göra”. Projektet har utvecklat en online-workshop med målet att genom olika tankeexperiment tillsammans minska det avståndet. Tanken är att workshopen ska samla människor lokalt och regionalt för att med hjälp av en spännande metod utforska hur vi kan ta nästa steg i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Under 2022 kommer workshopen ges i olika lokala kontexter runt om i landet. Är du intresserad av att vara värd för en lokal workshop? Hör av dig till Amanda Martling på amanda@ollga.se. 

 

Mer om forskningsprojektet

Workshopen 

Målet med workshopen är att utforska och stödja lokal omställning till ett fossilfritt samhälle utifrån den kompetens och de förutsättningar som lokala aktörer besitter. Vi arbetar med tankeexperiment och scenariometodik för att bryta oss ut från invanda mönster och förutsättningar som ofta begränsar transformativa förändringar.

Workshopen riktar sig till människor som på olika sätt engagerar sig i klimat- och hållbarhetsfrågor, det kan vara som omställare och andra från civilsamhället, lokala och regionala politiker och tjänstemän, entreprenörer och representanter från det lokala näringslivet. Samverkan mellan aktörer med olika perspektiv är viktig för att vi tillsammans ska få syn på möjligheter att agera för omställningen till hållbara lokalsamhällen. 

Workshopen genomförs online med hjälp Zoom och Miro (en digital whiteboard). Den tar 3 timmar. Du medverkar med hjälp av din dator och behöver behöver vara uppkopplad med webbkamera, mikrofon (för Zoom) och webbläsare (för Miro). Deltagarna får en liten inspirerande förberedelseuppgift dagarna innan workshopen. Den tar 15-30 minuter att göra. 

 

Efter workshopen: möjlighet att bjuda in till en lokal eller regional workshop

Har du en längtan efter att ha mer dialog kring de här frågorna tillsammans med människor i ditt närområde? Då kan du se till att den här workshopen kommer till ditt lokala sammanhang! Under vintern 2021-2022 vill Omställningsnätverket och forskarna i projektet samverka med lokala omställare för att kunna genomföra workshopen på lokal eller regional nivå runt om i landet. Efter forskningsprojektets slut även kommer en utvecklad metodik från projektet att finnas tillgänglig för omställare att använda.

 

Forskningsprojektet

Syftet med forskningsprojektet är att stödja en nödvändig och omfattande energi-och samhällsomställning till ett fossilfritt samhälle och bromsa den pågående klimatkrisen. Samhällsomställningen är för komplex för att hanteras på ytterligheterna global respektive individuell nivå. Mycket av nödvändig kompetens samt resurser finns på lokal och regional nivå. Det är här detta projekt befinner sig.

Projektet utforskar möjligheten att arbeta med kontrafaktiska scenarier (“vad hade hänt om…?”) för att bearbeta, utforska och förstora området “vad som upplevs som möjligt att göra”. Kontrafaktiska scenarier kan fungera som en möjlighet för att utforska beslut, handlingar och vägar som skulle kunna upplevas som jobbiga eller skrämmande om de istället placerades här och nu eller i en nära framtid. Har du frågor om forskningsprojektet? Hör gärna av dig till Elina Eriksson, lektor på KTH på elina@kth.se.

Från Omställningsnätverket deltar Martin Hedberg, Pella Thiel och Amanda Martling i projektgruppen. 

 

Läs mer om projektet här: Blogginlägg från när forskningsprojektet startade

Läs mer på KTHs webbplats här

Länk till anmälan workshops i oktober 2021 hittar du här