Hur går vi vidare efter klimatstrejkandet?

#efterstrejken

Hur går vi vidare efter klimatstrejkandet?

Inom Omställningsnätverket bygger vi alternativet

En tjej sätter sig utanför riksdagshuset för att hon fått nog av att klimatfrågan inte tas på allvar. Ett år senare är hon världskänd och har skällt ut världsledarna i FN. Greta Thunberg har använt och utvecklat den makt hon besitter för att inspirera och utmana människor i många olika positioner. Så samlas vi utanför parlament och kommunhus med budskapet: ”Det är ett nödläge! Ni med makt – kalla på kavalleriet!”

Men, kanske är det vi som är kavalleriet?

För det räcker inte att peka på de som har makt idag. Dagens politiker kommer inte, ens med den bästa vilja i världen, att kunna ge oss det vi vill ha och trodde vi hade rätt till. Omställningen kräver av oss att fler tar ett steg fram. Vad betyder det att vara vuxen i en tid av förändring – hur kan vi hitta och använda vår makt? Omställningsnätverket består av människor som bygger alternativet, som utforskar hur ett framtida samhälle utan fossil energi kan se ut. Som bygger lokala nätverk och blir ansvariga aktörer i de sammanhang vi har rådighet i.

Omställningen till ett samhälle som respekterar planetens gränser kräver engagemang och kreativitet. Inom omställningsrörelsen tror vi att det främst innebär lokal utveckling. Att vi inte enbart minskar våra anspråk på planetens resurser, utan börjar skapa lokala ekonomier som fungerar regenerativt – det vill säga som utvecklar istället för utarmar – sammanhangen de är en del av.

Så enkel och så svår kanske omställningen är.

Så vad är nästa steg efter att strejka? Hur ser en vision om lokal utveckling för ökad livskvalitet ut? Vilka finns runt omkring dig som du kan samarbeta med?

Delar av texten ovan är tidigare publicerad som en debattartikel på SVT debatt skriven av David Bennet och Pella Thiel från Omställningsnätverket.

]

Omställningsrörelsens principer

]

Läs mer om omställningsrörelsen

]

Bli medlem i Omställningsnätverket