Rob Hopkins gräver kol i Sverige

Det enda som i längden äro utav vikt är att vi vårdar våran matjordstunna skikt    Stefan Sundström, Sopvisa för Jan Banan Rob Hopkins är medgrundare av Transition Network och omställningsrörelsens främsta historieberättare. Förutom att delta på...

Ytterligare reflektioner från konferensen i Växjö

Konferenshelgens söndag ägnades åt FN:s Agenda 2030. Styrelsen vill att Omställningsnätverket ska engagera sig i detta men meningarna gick starkt isär bland deltagarna. Kanske går det en viktig skiljelinje mellan optimister och kollapsoptimister? Optimisterna tror att...