BLOGG

Artiklar

Vad är en by?

Jag har en längtan efter anknytning. Så mycket i dessa omställningstider säger att vi är separata från varandra och jorden. Jag vill känna mig fri att jobba så mycket som jag vill, jag vill äta mat som jag vet vart det kommer ifrån och som inte är giftig. Jag vill hjälpa andra och få hjälp när det behövs. Jag vill ha gemenskap. Jag vill lära mig nya färdigheter.

Jag vet att jag inte är ensam om dessa längtor.

Över hela världen och inte minst i Sverige finns människor som söker gemenskap och möjligheten att bo och leva och odla och utvecklas tillsammans med andra likasinnade. Jag ser att frågorna och tips om fastigheter kommer fram på Facebook hela tiden.

Kankse gör du också det?

I civilisationens begynnelse fanns by. Efter byar kom städer och sedan imperier. Nu på slutet av imperietiden ser vi att byarna och det de innebär för anknytning återigen blir intressanta. Kanske rent av livsviktiga. Men moderna fördelar behöver inte kastas bort för att byar får en renässans.

Där kommer Bredbandsbullerbyar in.

Genom att kombinera gemenskap och social anknytning med lokal matproduktion och förädling kan en by gemenskap skapas och frodas. Det är inte en ny princip – ekobyar har ju funnits i över 80 år men majoriteten av nystartade ekobyar klarar inte längre än fem år. Litteraturen visar att ekobyar koncentrerar sig oftast på just en aspekt av hållbarhet – oftast den ekologiska och då kanske till nackdel för de sociala, demokratiska och ekonomiska aspekterna.

I arbetsgruppen för kursen om Bredbandsbullerbyn har initiativtagaren Thorsten Laxvik samlat en grupp som fokuserar på de ofta bortglömde aspekterna. När man tänker på gruppens och platsens bästa – mer än på en själv – så blir alla val de bästa för platsen och världen, både idag och imorgon. Det blir per automatik en robusthet – resiliens – i en aktivt samskapade by. Omsorg för kollektivet, och insikten att tillsammans är starkare kan förena många människor i djupare anknytning till sig själva, varandra och planeten.

Gruppen gav sig själv i uppgift att förbereda och genomför en kurs och att dokumentera den. Kursen har som syfte att utforska frågan Vad är en by? Och är uppdelad i sex delkurser som ska svara på frågan. Vi kallar delkurserna den lekande byn, den ekonomiska byn, den demokratiska byn, den lärande byn, den jordnära byn och den läkande byn. För att få mer information kan du maila laxvik.thorsten@gmail.com. Du kan också läsa mer om tankarna bakom på Landets Fria här.

Vad längtar du efter?

27 mars, 2017

Fler liknande artiklar…

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

4 + 7 =