BLOGG

Artiklar

Vi startar folkhögskola!

Av Susanne Velander Vretare

Omställningsnätverket är numera en del av en nystartad folkhögskola, Holma Folkhögskola, i Skåne. Skolan drivs av en förening där övriga medlemmar är Biodynamiska föreningen, Framtiden i Våra Händer, Permakultur Sverige, Sambruket i Sösdalabygden, Skånes Kärngårdsförening, Förbundet organisk-biologisk odling och Skogsträdgårdens Vänner. Omställningsnätverket valdes in som ny medlem när folkhögskoleföreningen hade årsmöte i slutet av februari.

Det har tagit åtta år av ansökningar att komma igång med skolan. Den senaste ansökan skrevs om från att innehålla mycket odling, jordbruk med häst och praktiska kursmoment till att innehålla en större mängd allmän linje än vad som normalt krävs av en folkhögskola. På så vis fick skolan äntligen medel från Folkbildningsrådet. För några dagar sedan startade Stadsodlings- och Skogträdgårdskurs, och efter sommaren startar allmän linje med omställningsprofil. I höst blir det även en kurs i Resilient entreprenörskap.

holma fhsk

I Föreningen Holma folkhögskolas styrelse representeras Omställningsnätverket av Anders Ohlsson från Landskrona. Anders är själv folkhögskolelärare på Albins folkhögskola, på en kurs som heter Global förändring – hållbar värld, med omställning på kursplanen. Anders ersättare i styrelsen är Anna Eklund från Helsingborg, miljöekonom och projektledare med stort patos för det ekologiska jordbruket. Anna arbetar nu med att bygga upp Omställning Nordvästskåne.

Läs mer om skolan här http://www.holmafolkhogskola.se/

Har du frågor eller funderingar, kontakta gärna Susanne Velander Vretare, susanne.velander.vretare@sambruket.se, eller Jonas Wilson, administration@holmafolkhogskola.se, tel 0730-68 12 62.

7 mars, 2016

Fler liknande artiklar…

Matvärn och motvärn

Matvärn och motvärn

Text av Thorsten Laxvik, tidigare publicerat på vårt Instagramkonto. När pandemin slog till var vi en grupp runt...

Önskningar och nyårsdrömmar

Önskningar och nyårsdrömmar

Krönika av: Fredrika Tidermark Vintern är en tid för drömmar. Att önska och fantisera om framtiden. Det hänger ihop...

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

13 + 1 =