BLOGG

Artiklar

Vi startar folkhögskola!

Av Susanne Velander Vretare

Omställningsnätverket är numera en del av en nystartad folkhögskola, Holma Folkhögskola, i Skåne. Skolan drivs av en förening där övriga medlemmar är Biodynamiska föreningen, Framtiden i Våra Händer, Permakultur Sverige, Sambruket i Sösdalabygden, Skånes Kärngårdsförening, Förbundet organisk-biologisk odling och Skogsträdgårdens Vänner. Omställningsnätverket valdes in som ny medlem när folkhögskoleföreningen hade årsmöte i slutet av februari.

Det har tagit åtta år av ansökningar att komma igång med skolan. Den senaste ansökan skrevs om från att innehålla mycket odling, jordbruk med häst och praktiska kursmoment till att innehålla en större mängd allmän linje än vad som normalt krävs av en folkhögskola. På så vis fick skolan äntligen medel från Folkbildningsrådet. För några dagar sedan startade Stadsodlings- och Skogträdgårdskurs, och efter sommaren startar allmän linje med omställningsprofil. I höst blir det även en kurs i Resilient entreprenörskap.

holma fhsk

I Föreningen Holma folkhögskolas styrelse representeras Omställningsnätverket av Anders Ohlsson från Landskrona. Anders är själv folkhögskolelärare på Albins folkhögskola, på en kurs som heter Global förändring – hållbar värld, med omställning på kursplanen. Anders ersättare i styrelsen är Anna Eklund från Helsingborg, miljöekonom och projektledare med stort patos för det ekologiska jordbruket. Anna arbetar nu med att bygga upp Omställning Nordvästskåne.

Läs mer om skolan här http://www.holmafolkhogskola.se/

Har du frågor eller funderingar, kontakta gärna Susanne Velander Vretare, susanne.velander.vretare@sambruket.se, eller Jonas Wilson, administration@holmafolkhogskola.se, tel 0730-68 12 62.

7 mars, 2016

Fler liknande artiklar…

Tankar om potatis från Torfolk

Tankar om potatis från Torfolk

Vad jag gör, det du gör, allt han, hon och hen gör är oväsentligt. Likt en fjärt i rymden är det.
Stig Dagerman skrev en gång:

”Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra; en annan människa väl.
Detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre, betyder en broder mer.”

Bonden, maten och freden

Bonden, maten och freden

”Samler du 1.000 gjenomsnittlige nordmen i en hall, så er det pr. I dag bara sju av dem som kan kunsten å producere mat. De 993 andre er avhengige av att disse sju orker å gjöre det. Den som snakker stygt om böndene bör derfor ikke prate med mat i munnen.”

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

I år är temat för Musikhjälpen “Ingen ska behöva dö av hunger”, ett tema som klingar väl an i Omställningsnätverkets hjärtefrågor. I många år, framförallt sedan Potatisuppropets födelse 2020, har vi jobbat med att folkbilda kring hur det ser ut med matsäkerheten i vårt land.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

1 + 4 =