BLOGG

Artiklar

Västra Götaland vill identifiera strategier för att ställa om till fossiloberoende

När jag inte har på mig hatten som ideellt engagerad inom omställningsrörelsen tar jag ibland på mig hatten Västra Götalandsregionen. Under ett och ett halvt år är jag projektanställd på halvtid på regionens miljöavdelning.

I Västra Götaland (1,6 miljoner människor i 49 kommuner) finns ett politiskt mål om att vara en ”fossiloberoende” region år 2030. Fossiloberoende definieras som att utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, minska med 30 procent jämfört med 2010.

Regionens övergripande vision är ”det goda livet”. I denna process vill regionen koppla ihop de klimat- och energimässiga utmaningarna med möjligheten att när vi ändå bygger om bygga bättre på flera sätt, och även skapa ett samhälle som vi trivs bättre i. Ett samhälle som handlar mer på samarbete och gemenskap och där vi är mindre ensamma. Där vi kan skapa nya slags arbetstillfällen eller sätt att bidra och känna oss behövda, och så vidare.


Unga vuxnas visioner för ett fossiloberoende samhälle
Just nu läggs på olika sätt mycket krut på att identifiera hur det här ska gå till. Under våren höll jag till exempel workshops med unga vuxna (20-30 år) för att diskutera deras visioner för hur ett gott liv i ett fossiloberoende samhälle skulle kunna se ut. Under fem workshopdagar träffade vi ungefär 80 deltagare runt om i regionen. Vi jobbade utifrån sex teman som ringar in olika delar av våra liv och samtidigt knyter an till några av våra stora klimatutmaningar. Resultatet finns att läsa i en rapport här.

Sammanfattningsvis kan sägas att om vi skrapar lite på ytan av vad dessa unga vuxna sa och tittar under de mer tekniska och praktiska bitarna och istället söker de beteendemässiga mönstren så är samarbete och relationer återkommande teman. Detta tar sig bland annat uttryck i ett stort intresse för kollaborativ ekonomi och ifrågasättande av att vi alla måste äga allt vi vill använda. Det fanns också ett tydligt ifrågasättande av ekorrhjulet jobba mycket-tjäna mycket pengar-konsumera mycket-ha lite tid och energi för det som egentligen är viktigt.


Vill du påverka regionens prioriteringar?
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen vill nu identifiera viktiga insatsområden där klimatfrågan och regional utveckling går hand i hand för ett gott liv i en fossiloberoende region. Nu har olika aktörer möjlighet att skicka in förslag innan jul. Tanken är att dessa sedan ska tas vidare av Västra Götalandsregionen/Länsstyrelsen eller av andra offentliga organisationer, företag eller delar av civilsamhället. I det här omställningsäventyret behöver vi alla spela våra olika roller så modigt och ambitiöst som vi någonsin kan. Och vi kommer att behöva samarbeta mycket mer för att kunna klara det.

fossiloberoendevg.se kan du läsa mer om den här processen.

Här kan du läsa mer och lämna ditt förslag på insatsområden för att kunna nå en fossiloberoende region.

Eller vill du inte skicka in förslag men ändå att dela med dig av lösningar för hur vi ställer om – använd hashtaggen #mitt2030 på Twitter och Instagram.

 

Amanda Martling
amanda.martling@vgregion.se

3 december, 2015

Fler liknande artiklar…

Bonden, maten och freden

Bonden, maten och freden

”Samler du 1.000 gjenomsnittlige nordmen i en hall, så er det pr. I dag bara sju av dem som kan kunsten å producere mat. De 993 andre er avhengige av att disse sju orker å gjöre det. Den som snakker stygt om böndene bör derfor ikke prate med mat i munnen.”

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

I år är temat för Musikhjälpen “Ingen ska behöva dö av hunger”, ett tema som klingar väl an i Omställningsnätverkets hjärtefrågor. I många år, framförallt sedan Potatisuppropets födelse 2020, har vi jobbat med att folkbilda kring hur det ser ut med matsäkerheten i vårt land.

Min första omställningskonferens

Min första omställningskonferens

För några år sedan blev jag inbjuden att vara med i en liten lokal omställningsgrupp, jag visste inte riktigt vad det var men jag sa ja! Och i några år har vi träffats, samtalat, läst en å annan dikt men framför allt odlat tillsammans. Och jag har sakta rört mig mot någon slags förståelse för vad omställning kan vara.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

1 + 11 =