BLOGG

Artiklar

Omställningskonferens i Falun 23-25 september

Sent i september samlades omställare från hela landet i Falun för att diskutera civilsamhällets och kulturens roll i Omställningen. Det var Bernt Lindberg och Omställning Falun tillsammans med en rad lokala och regionala organisationer som planerat och presenterat det minst sagt inspirerande programmet.

Ankomstkvällen
Fredagkvällens gemytliga middag med många kära återseenden toppades med uppläsning av Haiku-dikter. Det var Anna Maris, omställningsnätverkets ”egna” poet som läste nyutkomna alster. Vi i publiken fick veta att modern haikudiktning inte handlar så mycket om antal stavelser per rad som versmåttet ursprungligen statuerar utan att det nu för tiden gäller att kunna omfamna dikten i ett andetag för att kunna kalla den en haikudikt. Dessutom framförs varje dikt två gånger, så varje dikt tar två andetag i anspråk. Nu hördes i alla fall publiken andas betydligt mer än så kan rapporteras.

openspace
Open space i full gång

Årsmötet
Innan gästföreläsarna anlände höll Omställningsnätverket årsmöte samt anordnade i en hast ett Open space-event för angelägna frågor som ville diskuteras. Årsmötet klubbades igenom med några förändringar i styrelsen. Åsa Ringström och Hanna Hallén tackades av och nya ledamöter blev Ylva Lundkvist-Fridh och Annie Bergman.

ny-styrelse
Nya styrelsen

Stärk civilsamhället
Ronny Svensson, kulturgeograf, som jobbat mycket på glesbygdsproblematik menade att glesbygden borde göra sig oberoende av statens/Eus bidrag och starta egna sparkassor för att få investeringskapital uti byarna. Endast på det sättet kunde glesbygden få göra det som de själva ville, inte vara styrda av konstiga statliga projektkrav som grundar sig i att olika statliga verk behöver ha ryggen fri gentemot EU-kommissionen.
En annan sida av temat berättade Gunilla Meurling, från Hållbara Uppsala, om. De hade i ett väldigt ambitiöst försök skrivit en ”skuggöversiktsplan” som gav kloka hållbara alternativ till den rådande planen i Uppsala. Visst var det svårt att få komma in med ändringar men Gunilla menade på att de hade i alla fall ett bra samarbete med kommunen, de visste om varandra.
Som slutkläm modererade David Bennett från Omställningsnätverket en paneldiskussion där flera med anknytning till civilsamhället diskuterade.
Fotnot: Civilsamhället är ungefär samma sak som folkrörelserna men man räknar även in oorganiserade människor.

Kvällsunderhållning
Det lokala bandet The Merit spelade och sjöng egna låtar som i mångt och mycket spelade an på helgens tema om kultur och hållbarhet. Skönt gung där några av konferensdeltagarna kunde ta sig en svängom i kulisserna.

merit
Kvällsunderhållning med lokala bandet The Merit

Kultur som grund för hållbar utveckling
Hela söndagen ägnades frågan om vilken roll kulturen skulle kunna spela i Omställningens värld. Bland många bra inlägg så kommer jag främst ihåg följande;
Först ut var en ensemble från Gävle folkteater som berättade om sitt projekt där de bjudit in framstående omställare eller hållbarhetsivrare under en rad budkavlekvällar. Utifrån en sak personerna tog med sig och svaren som ensemblen fick på sina frågor omvandlades denna materia till ett teaterstycke som framfördes.
Martin Pareto från ensemblen bjöd på en ivrig monolog.

Stina Oscarsson pratade om hur viktigt det är att kulturutövarna står fria, att det lätt kan bli fel kontext om man låter sig ”köpas” av aktörer med resurser som egentligen har ett annat övergripande mål med att bjuda in kulturen. Stina menade också att kultur som beskriver nutiden på nya undersökande sätt alltid ger någon något att fundera på. Hon berättade om en händelse där några av hennes ord, ”allting är bara till låns” gjorde att en fabrikör ställde om hela produktionen från kvantitet till kvalitet.

stina
Stina Oscarsson

Friteaterns Eva Janstad berättade om hur det är att erbjuda kultur ute på landsbygden, i byar där det knappt bor folk. Hon berättade att visst förvånades folk över att just deras by fick uppmärksamhet för en kväll men tacksamheten och uppslutningen var alltid stor. Eva pratade mycket om betydelsen av mötesplatser.

friteatern
Eva Janstad

Carl-Johan Kleeberg och Elin Rosenström representerande Statens kulturråd berättade om UNESCOs mångfaldskonvention som Carl-Johan varit med och initierat på 90-talet och som nyligen utvärderats. UNESCOs mångfaldskonvention har ratificerats av 140 länder, däribland Sverige.
I konventionen står det att kulturen ska ligga till grund för hållbar utveckling. Elin betonade att kulturen ska integreras i politik för hållbar utveckling även på regional och lokal nivå.

Check-out
Sent på söndag eftermiddag avslutades Omställningskonferensen genom en sittning i cirkel utomhus på soldäcket. Slutordet vandrade runt bland deltagarna.

slutring
Slutordet på konferensen vandrade runt i ringen.
(Samtliga bilder tagna av Bernt Lindberg utom den första som Peo Eriksson fångat)

12 oktober, 2016

Fler liknande artiklar…

Tankar om potatis från Torfolk

Tankar om potatis från Torfolk

Vad jag gör, det du gör, allt han, hon och hen gör är oväsentligt. Likt en fjärt i rymden är det.
Stig Dagerman skrev en gång:

”Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra; en annan människa väl.
Detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre, betyder en broder mer.”

Bonden, maten och freden

Bonden, maten och freden

”Samler du 1.000 gjenomsnittlige nordmen i en hall, så er det pr. I dag bara sju av dem som kan kunsten å producere mat. De 993 andre er avhengige av att disse sju orker å gjöre det. Den som snakker stygt om böndene bör derfor ikke prate med mat i munnen.”

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

I år är temat för Musikhjälpen “Ingen ska behöva dö av hunger”, ett tema som klingar väl an i Omställningsnätverkets hjärtefrågor. I många år, framförallt sedan Potatisuppropets födelse 2020, har vi jobbat med att folkbilda kring hur det ser ut med matsäkerheten i vårt land.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

15 + 13 =