BLOGG

Artiklar

Ny utbildning utforskar ”framtidens by” som svar på globala kriser

I en tid då globala ledare abdikerar från globala klimatavtal, startar Nipakademin en utbildning som istället framhäver lokalsamhället och byn som lokala lösningar till globala utmaningar. Det är nu som vi ska bygga framtidens landsbygd!

– Vi behöver inte vänta på någon annan för att förverkliga målen om ett hållbart samhälle – vi kan börja nu, var vi än bor, säger Niklas Högberg som är aktiv i arbetsgruppen för utbildningen tillsammans med Thorsten Laxvik, Ingrid Stiernström och David Bennett – alla med olika former av bakgrund inom lokal utveckling, omställningsarbete och lärande för hållbarhet. Niklas förtydligar:

– Nästan alla hållbarhetsutmaningar kokas ner till att återskapa levande lokalsamhällen med lokal matproduktion. Mat och lokalisering är de viktigaste lösningarna – där finns möjligheterna! På köpet skapar vi roligare och mer meningsfulla samhällen med livskvalitet, stark och lämplig ekonomi och fler jobb.

Det gamla byaväsendet slogs sönder med laga skifte på 1800-talet. En lång rad ekonomiska och sociala funktioner försvann när husen flyttades ut till ägorna. Men längtan efter bylivet finns kvar och har fått ny aktualitet i samband med omställningen till hållbarhet. Bullerbyn är kanske vår vanligaste sinnebild för detta. Med inspiration från den här utbildningen planerar Sollefteå kommuns bostadsbolag Solatum att bygga den första ”bredbandsbullerbyn” för att attrahera fler människor till landsbygden i en satsning som har beskrivits som ”det nya miljonprogrammet”. Fler bostadsbolag är intresserade.

– En bredbandsbullerby handlar helt enkelt om att pussla ihop det vi redan har utvecklat med regenerativa jordbruk, andelsjordbruk, småskaliga slakterier, försäljningskooperativ, medborgarkooperativ med mera. Den röda tråden blir den lokala livsmedelskedjan från jord till bord till jord. Istället för industrimat får vi mer relationsmat, säger Thorsten Laxvik, Nipakademin som även är aktiv i Solatum. 

Nipakademin, som bedriver lokalt utvecklingsarbete i Ångermanland, har gett arbetsgruppen i uppdrag att utforska innebörden i ”framtidens by”, baserad på traditionell och ny kunskap och lämplig teknik både ny och traditionell. Det sker tillsammans med deltagare, inbjudna inspiratörer liksom flera byar runtom i landet. Den första delkursen genomförs den 7-10 augusti i byn Edsele i Sollefteå kommun.

 

– Vi i arbetsgruppen har inte svaren utan ser oss som medforskare, säger Ingrid Stiernström och tillägger:

– Det blir en gemensam lärresa där kreativiteten är viktig för att väcka liv i lusten och lust till livet. Kursen skapar ett utrymme där man kan möta sin längtan efter ett meningsfullt liv. Det handlar om att utveckla gemenskaper med inkludering och mångfald där alla har något att bidra med. Människor som upplever mening och tillhörighet får bättre hälsa. Det är också bättre för samhällsekonomin. 

Utbildningen blir såväl en ”inre omställning” som en praktisk och jordnära utforskning av till exempel lokalekonomi, kretsloppsbaserade system och demokratiutveckling.

– Det lokala entreprenörskapet kan blomstra när man utvecklar nya former av jord- och skogsbruk som bland annat binder klimatgaser och gynnar den biologiska mångfalden. Lösningar som samarbetar med naturen ger ett mindre sårbart och mer resilient samhälle, förklarar David Bennett. Han fortsätter:

– Samtidigt som de praktiska systemen är viktiga, är de sociala systemen mest utmanande med till exempel konfliktlösning och beslutsfattande. Vi tror att en levande by börjar i tanke och känsla. Det är samma utmaning vare sig man bor i stad eller landsbygd – bykänslan kan förverkligas överallt!

För ytterligare information, kontakta Thorsten Laxvik thorsten.laxvik@gmail.com

Hemsida: www.framtidensby.nu. Facebookgrupp: ”bredbandsbullerby”.

18 juni, 2017

Fler liknande artiklar…

Matvärn och motvärn

Matvärn och motvärn

Text av Thorsten Laxvik, tidigare publicerat på vårt Instagramkonto. När pandemin slog till var vi en grupp runt...

Önskningar och nyårsdrömmar

Önskningar och nyårsdrömmar

Krönika av: Fredrika Tidermark Vintern är en tid för drömmar. Att önska och fantisera om framtiden. Det hänger ihop...

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

9 + 6 =