BLOGG

Artiklar

Matvärn och motvärn

Text av Thorsten Laxvik, tidigare publicerat på vårt Instagramkonto.

När pandemin slog till var vi en grupp runt Edsele intresseförening som ställde oss frågan vem som ser till att barn och gamla får mat om krisen förvärras. Kommunens beredskapsansvarige sa att vi skulle ha transistorradio och vatten hemma. Vi blev måttliga lugnade och ordnade ett seminarium över nätet. En arbetsgrupp bildades och vi startade en cirkel i gammeldags köttkonservering där vi slaktade, styckade, torkade, rökte, fermenterade, saltade och kokade in. Cirkeln blev sedan Samförsörjningsgruppen som vi utvärderade häromdagen.

Vi odlade förra året fyra ton potatis, födde upp sju grisar, slaktade tre lamm, odlade grönsaker, bakade tunnbröd, syrade grönsaker, delade på en älg och plockade bär i olika konstellationer. Vi började medvetet helt utan organisation för att upptäcka våra behov av en sådan. Det kallas självorganisering.

Vi hade skapat ordet samförsörjning för att distansera oss mot självförsörjning och betona samarbetets betydelse. I samförsörjningsgruppen producerade vi mat och gav tillvarandra helt utanför stat och marknad. Varken mat eller arbete värderades. Statens frihandelspolitik gör det omöjligt för småbrukare att tillverka och sälja mat. Det är klokare att ge bort den. Maten återfår då sitt värde somsom uttryck för att vi hör ihop. Genom gruppen skapar vi ett verkligt civilsamhälle där tillit är främsta produkt. Först därefter kommer maten. Samhällen byggs av tillit. Aldrig av pengar. Vi har skapat en liten frizon där vi ställt ner ett ben. Det andra står kvar i det vanliga samhället.

Olle Forsell vid en tall.

Omställning handlar om att bekämpa klimathoten och samtidigt förbereda oss på hur vi vill leva våra liv. En levande social bas är en förutsättning för inre omställning. I speglingen blir jag till. Med händerna i myllan, bland andras händer.

 

Olle Forsell i Ydre myntade begreppet Matvärn för detta och har startat en fb-grupp. Allt är i sin linda. Vi värnar lokalsamhället, mångfalden, lokala mattraditioner, naturen, mullen i matjorden och solidariteten med de som inte kan göra mat.

Det kärleksfulla alternativet till maffia

Vid självtillit tror man sig klara av saker och ting. Vid tillit till samhället vet man att regler och lagar efterlevs och gäller. Där tilliten saknas bildas maffia (kriminella gäng) och bonden törs inte så sin åker eftersom han inte vet vem som kommer att skörda.

Vi bildade den ideella föreningen Nipakademin 2006 för att utveckla niplandskapets natur, kultur och företagande. För att vårda niporna behövde vi betesdjur och vi bildade fler nya jordbruk. Dessa och några befintliga bönder bildade ett försäljningskooperativ för sitt kött. Snart byggdes också ett slakteri och senare ett charkuteri och en rad olika försöksverksamheter och arrangemang. Alltid helt utan projektbidrag. Kan själv! År 2016 påbörjades en process som ledde till bildande av Byakademin vars syfte är att utforska vad en by är. Vi pratar om bredbandsbullerbyar och framtidens byar. En bok kommer i vår.

Det utvecklades under åren en stark tillit till gruppen i Nipakademin. Det var därför vi vågade bygga de olika företagen. Miljoner satsades ur egna fickor och från supporters. Det mesta i mindre poster. Projektbidrag skapar tillit till staten. Vår demokrati skapade tillit till vår egen förmåga i gruppen. Man kan säga att Nipakademin och Byakademin är mamma och morfar till det vi kallar Matvärn.

Ett Matvärn är en by i byn. En by har inget med hus att göra utan är en förvaltningskultur. Hur tar vi hand om något gemensamt så att alla blir nöjda, både medlemmarna och naturen? Detta sätt att tänka fanns i de gamla byallmänningarna liksom i alla allmänningar runt om på jorden.

När en grupp förstår djupet i demokratiska relationer och samarbetet dansas fram produceras som mest tillit. När staten och kommunen överger landsbygden som hos oss i Sollefteå och ersätter allt med ett regemente som ökar osäkerheten då brister tilliten till staten och samhällskontraktet är brutet.

Matvärnet blir kanske ett skydd mot staten och det kärleksfulla alternativet till maffia.

 

10 februari, 2022

Fler liknande artiklar…

Bonden, maten och freden

Bonden, maten och freden

”Samler du 1.000 gjenomsnittlige nordmen i en hall, så er det pr. I dag bara sju av dem som kan kunsten å producere mat. De 993 andre er avhengige av att disse sju orker å gjöre det. Den som snakker stygt om böndene bör derfor ikke prate med mat i munnen.”

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

I år är temat för Musikhjälpen “Ingen ska behöva dö av hunger”, ett tema som klingar väl an i Omställningsnätverkets hjärtefrågor. I många år, framförallt sedan Potatisuppropets födelse 2020, har vi jobbat med att folkbilda kring hur det ser ut med matsäkerheten i vårt land.

Min första omställningskonferens

Min första omställningskonferens

För några år sedan blev jag inbjuden att vara med i en liten lokal omställningsgrupp, jag visste inte riktigt vad det var men jag sa ja! Och i några år har vi träffats, samtalat, läst en å annan dikt men framför allt odlat tillsammans. Och jag har sakta rört mig mot någon slags förståelse för vad omställning kan vara.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

13 + 11 =