BLOGG

Artiklar

ECOLISEs årsmöte Rotterdam 26-28 februari

Av Peter Hagerrot

Förväntningarna var inte så högt ställda när Ecolise genomförde sin andra kongress i Rotterdam i slutet på februari. Orsaken att mötet skedde just i Rotterdam är att forskningsinstitutet DRIFT, Dutch Reseach Institute for Transitions deltog i och organiserade mötet.

Under året har det varit besvärligt att fastställa en tydlig strategi för Ecolises arbete. Det har även visat sig svårare att skapa långsiktig finansiering för det gemensamma arbetet. Förra året valdes en ”council” som har haft månadsvisa träffar. Genom lön från AIEDL har E. haft en deltidsarbetande generalsekreterare, Eamon O´Hara.

DSC_5440

Ändå, eller kanske just därför kom mötet att kännas överraskande bra. Främst tack vare den vänskapliga inramningen och vi, trots svårigheter att formulera en enhetlig policy, delar synen på en ”glokal” framtid där omställnings- och permakulturinitiativ ofta gestaltat på plats i ekobyar står för de framtidslösningar Europa så desperat behöver.

Mötet inleddes med att Permaculture Danmark röstades in som full medlem.

Ecolise fanns representerad på flera internationella arenor under 2015, bl a COP 21. Man medverkade även till egen bokproduktion; Permaculture and climate change adaption. Föreningen fortsätter att ta fram kommunikationsmaterial, och har inbjudits att vara rådgivare till EU:s strukturella investerings­fonder samt yttra sig om FN:s nya utvecklingsmål (SDG:s).

En positiv tolkning är att arbetet tar tid men att det först nu börjar få effekt. Det finns möjlighet att rörelsen får bidrag i år, t ex genom en pågående ansökan till Global Green Fund och EU:s olika fonder. Viktigast är dock Ecolise som fantastisk kontakt och mötesplats. T ex fick jag veta att EU nu förbereder medel riktade till ungdomsutbildning inom hållbarhet. Här kan det finnas möjlighet att söka medel t ex för en satsning på One Year in Transition-utbildning i flera europeiska länder.

DSC_5509 DSC_5516

Vi förberedde det kommande verksamhetsåret med en ”mapping” över aktiviteter. Inom kort ska all information finnas på en gemensam webbsida. Där kan vi dra nytta av ett ”mapping” arbete som våra värdar i DRIFT redan genomfört. Ecolise kommer även lyfta fram ett eller flera ”flagship” projekt som på ett konkret sätt kan kan inspirera. Även där är samverkan med forskning en viktigt aspekt.   Slutligen planeras även ett ”virtuellt” bibliotek med titlar som representerar Ecolises värden.

En röst från mötet:

I have the feeling of having met a group of people that really believes in what they say and do. And (at least verbally) assume their power of creation and the responsibility that comes with it. As Johnny said yesterday, I DO feel that we have all gathered hands to help support your creation, in a way where it does not burden a few. I have also the sensation of belonging, that I have found another group that speaks a language close to my own. I am very happy to see that our “species” is increasing its population over the world, skriver en av deltagarna på träffen, Maria Dourado.

7 mars, 2016

Fler liknande artiklar…

Tankar om potatis från Torfolk

Tankar om potatis från Torfolk

Vad jag gör, det du gör, allt han, hon och hen gör är oväsentligt. Likt en fjärt i rymden är det.
Stig Dagerman skrev en gång:

”Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra; en annan människa väl.
Detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre, betyder en broder mer.”

Bonden, maten och freden

Bonden, maten och freden

”Samler du 1.000 gjenomsnittlige nordmen i en hall, så er det pr. I dag bara sju av dem som kan kunsten å producere mat. De 993 andre er avhengige av att disse sju orker å gjöre det. Den som snakker stygt om böndene bör derfor ikke prate med mat i munnen.”

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

Potatoes for Peace – Potatisuppropet på Musikhjälpen

I år är temat för Musikhjälpen “Ingen ska behöva dö av hunger”, ett tema som klingar väl an i Omställningsnätverkets hjärtefrågor. I många år, framförallt sedan Potatisuppropets födelse 2020, har vi jobbat med att folkbilda kring hur det ser ut med matsäkerheten i vårt land.

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

11 + 6 =