BLOGG

Artiklar

Det trettiosjugradiga

Det här blogginlägget är skrivet av Jenny från www.trettiosjugrader.se och är ett samarbete under januaritemat Inre omställning, som är en av de sju principerna Omställningsnätverket arbetar utifrån. Följ dem gärna också på Instagram på @trettiosjugrader. Foto: Arbetarbladet.

 

Det började med ett samtal hos psykologen där jag efter min mammas död ombads beskriva
vår relation. I min skalle poppade följande tanke upp – jag skulle beskriva den som lika
naturlig som att andas. Vi var självklara för varandra, utan att de stora orden behövdes. Jag
fortsatte med att kasta ur mig att den kändes trettiosjugradig. Som att ligga i
kroppstempererat vatten. Inget skav alls. Föga visste jag då att den här metaforen skulle bli
namnet på mitt och min bästa väns aktiebolag eller att det skulle bli ett sätt för mig att tänka
på kring det mesta i livet.

Ur de tuffa åren med två föräldrar förlorade i cancer som föregicks av år med psykisk ohälsa
hos en av föräldrarna fick jag kraft att påbörja min inre och yttre omställning. Eller
egentligen tror jag att det startade tidigare. Jag tror att min grundpersonlighet redan tidigt
har bett mig att fatta dessa beslut, men jag har inte lyssnat ordentligt. Normer och
förväntningar har gjort att jag har gått den gängse vägen, via högskolestudier till bra jobb på
kommunikationsavdelning på globalt företag. Familj, hus, bil, konsumtion, resor osv osv.
Men i krisen kom kraften. Nu hade jag på ett brutalt sätt fått insikten om hur vansinnigt
korta våra liv är och hur vi alltför ofta inte LEVER våra liv. Häftigt och såklart en jävligt
dyrköpt klokskap.

 

Mindre yta, mer natur. Mindre pengar, mer tid.

Vad trettiosju grader handlar om är att försöka hitta sitt eget liv, det liv som inte skaver för
en. Och jag tänker att det kan vara väldigt utmanande att våga lyssna inåt och fråga sig själv
vad ens egna trettiosju grader är. Stora, tunga föreställningar om hur livet ska vara ligger
liksom i vägen. Jag tror att de flesta skulle må mycket bättre av att leva ett mer ”basic” liv.
Mindre yta, mer natur. Mindre pengar, mer tid. Osv.

Jag startade alltså företag med min bästa vän. Vi tror att Trettiosju graders plats är att
diskutera det här skavet som allt för många i vår värld i vår tid upplever. Ofta handlar det om
att ha för lite tid och för mycket stress och krav på prestation i livets alla områden. Vi tror på
ett liv där det finns tillräckligt med tid för just livet. Där man gillar att vara med sig själv och
kan och vill bry sig om sig själv och andra. Vi vet att det går att leva ett rikt och hållbart liv
samtidigt. Faktiskt till och med rikare ju mer enkelt och hållbart skulle jag säga.

 

Flytta gränser och nya normala

Vi tror på ett nytt sätt att mäta framgång. Andra värden kommer att beskriva lycka och hälsa
framöver. Gränser kommer flyttas och det kommer bli ett nytt normalt som är bättre för
människorna, för samhällena de bor i och planeten de bor på. Vi tänker att de här
människorna som har tid att lyssna på sin granne, som orkar reflektera över hur vi påverkar
vår planet, som är lite halvtjocka, som gärna handlar begagnat, som tycker om sig själva och
som tror på sina förmågor, på många sätt kan bidra till en bättre värld. Vi tror på ett liv där
människor strävar efter medvetna val och att leva sin liv, istället för att livet bara händer. Vi
tror också på ett liv där människor inte alla dagar lyckas och är på topp. Det är okej och
människorna tycker om sig själva och varandra ändå, trots det, tack vare det.

16 januari, 2019

Fler liknande artiklar…

Matvärn och motvärn

Matvärn och motvärn

Text av Thorsten Laxvik, tidigare publicerat på vårt Instagramkonto. När pandemin slog till var vi en grupp runt...

Önskningar och nyårsdrömmar

Önskningar och nyårsdrömmar

Krönika av: Fredrika Tidermark Vintern är en tid för drömmar. Att önska och fantisera om framtiden. Det hänger ihop...

Ta kontakt!

Skriv gärna till oss. Lämna ditt namn och din e-postadress. Inled förslagsvis med "Till styrelsen" eller liknande.

2 + 10 =