KURSTILLFÄLLEN – Ett år i omställning (1YT -7)

2022-2023: 

 

Ansökan för 2022-2023 är öppen.   Ansökan görs här

 

Träff 1: Inre och yttre omställning: en introduktion

16-21 september 2022 

Plats: Ytterjärna med omnejd

Introduktion till kursen och till varandra samt kursens form, upplägg och deltagarperspektiv. Övningar relaterade till inre och yttre Omställning, där exempel på inslag är Teori U; (www.presencing.org), samt fördjupande metoder utvecklade av Joanna Macy (joannamacy.net) . Orientering görs gentemot frågor som: ”Utifrån där du är just nu, vad vill du utveckla -individuellt eller i samverkan- inom ramen för ett helhetsgrepp på hållbar utveckling?  Teoretiska och samtals-baserade moment varvas med praktiska, samt egen reflektion och naturvistelse.

Veckan utgår ifrån Ytterjärna där vi bor under veckan. Utflykter görs till närliggande initiativ såsom odlingskooperativet Under tallarna.

 

Träff 2: Medskapande aktörskap

25-30 november 2022 

Plats: Ytterjärna

I en alltmer komplex värld, där en accelererande samhälls- och informationsutveckling tycks gå hand i hand med ökande ovisshet  och stora “glokala” socio-ekologiska utmaningar, är vi många som frågar oss hur ett resilient ledarskap och aktörskap kan se ut. Samtidigt öppnar dagens informations- och teknikutveckling upp för nya enorma möjligheter för ett agerande i världen, även inom ramen för gräsrotsinitiativ.

Med inspiration från bland annat ett Art of Hosting och omställningsperspektiv utforskar vi konsten att leda sig själv och andra genom komplexa sammanhang och mot ökad hållbarhet och resiliens.

Denna träff är uppdelad på 2 moment. De första 3 dagarna är en träning i ”det medskapande ledarskapet – Art of Hosting” i Järna. De avslutande dagarna är vi åter i den mindre kursgruppen.

 

Träff 3: ONLINE Preliminärt tema -Aktivt hopp och Non Violent Communication (NVC). 

Mer information kommer

 

Träff 4: Kretsloppsdesign, ekoprenörskap och att jobba med prototyper

17-22 mars 2023

Preliminär plats: Skåne (Ecotopia m.fl.)

Träffen är uppdelad på flera teman: Aktivt hopp, holism/kretsloppstänkande och ekoprenörskap. Under veckan fokuserar vi även på prototyper; att ta mindre steg mot en större vision. Vi inspireras av alternativa möjligheter för utveckling (exempelvis Teori U, och GNH (Gross National Happiness) och är de möjliga att införa i våra sammanhang? Vi utvecklar tankarna om medskapande ledarskap, hållbart entreprenörskap och utforskar bland annat vår relation till pengar; vårt behov att tjäna pengar, skapa medvetenhet kring dess verkliga värde. 

 

Träff 5: Permakultur och framtidstro

2-7 juni 2023

Plats: Stjärnsund

Natursköna Stjärnsund i Dalarna har en spännande historia som förenar olika perspektiv – från teknik till ande. Ekobyn Findhorn i Skottland inspirerade 1984 uppstarten av Stjärnsunds kursgård Fridhem, och sedan dess har orten delvis varit en plats för människor som söker mer hälsosamma och holistiska tillvägagångssätt för hållbar livsstil. Några eldsjälar har utvecklat spännande permakulturkoncept på platsen, med en skogsträdgård, hållbart byggande, småskalig grönsaksodling och många andra experiment.

Som sista kurstillfälle, blir detta en vecka för projektredovisning och återkoppling men även för att sätta vidare intentioner och riktning inför nästkommande steg. Detta varvas med praktiska aktiviteter och workshops i samarbete med Permakultur Stjärnsund. Under träffen gör vi ett dygns utesittning i Stjärnsunds omgivningar. 

 

Mellan träffarna:

Mellan de olika kurstillfällena sker löpande mentorskap, grupp coachning samt individuella projektarbeten relaterade till valda intresseområden. Vi läser även några böcker tillsammans (ungefär hälften är på engelska) och deltar i onlinemöten. Exempel på upplägg för onlinemöten: tisdag fm varannan vecka samt torsdag kväll varannan vecka. Plus självorganiserade stödgruppsmöten.

Utöver detta välkomnas en kvalité av självorganisering, där deltagarna övar på att bjuda in, skapa initiativ och att delta.